มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการยกฐานะห้องเรียนศรีสะเกษ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเรียนศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณายกฐานะห้องเรียนและศูนย์การศึกษา

เพื่อเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ในการนี้คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมพิจารณาในการยกฐานะห้องเรียนศรีสะเกษ ขึ้นเป็น วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีสะเกษ ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการยกฐานะฯ นั้นคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง อาคารเรียน งบประมาณ บุคลากร นักศึกษา และครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน.

 

 

 

 

อ่านเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)