การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 5

สุรินธร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กศน.ตำบลหลักสองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 5  กศน.ตำบลหลักสอง  ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

- เรื่อง การพัฒนาระบบการผลิต

- ให้นักศึกษาศึกษาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เถ้าแก่มืออาชีพ

- ให้นักศึกษาทำ Mind map สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนครั้งนี้

- ให้นักศึกษาออกมานำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการเรียนครั้งนี้

- ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน

 

                            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรินธรความเห็น (0)