D I Y "ดูแลตัวเอง"

D I Y "ดูแลตัวเอง"

เสมือนความหนาวเหน็บโอบกอดจากด้านหลัง

ผ้าผวยลายความรู้สึกดีทอถักด้วยมือหรือจะบรรเทาผ่อนคลายได้จีรัง

อากาศที่ว่าหนาวอาจร้อนกว่าไฟในใจของใครบางคน

หากฤดูกาลบอกอารมณ์คน

ฤดูอารมณ์จะบอกอะไรเรา

บ้านเรา (ไทยแลนด์) มีสามฤดู คือ

ฤดูน้ำ, ฤดูแดด, ฤดูลม 

เมื่อฤดูคนไม่เลือกฤดูเกิด

'หนาวในฤดูร้อน เปียกปอนในฤดูหนาว'

อาจถือเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้

บอกได้ประโยคเดียว "ดูแลตัวเอง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Black Poemความเห็น (0)