๙ พระบรมราโชวาท ( ๑๙-๒๗ )ใน ๑๐๘ มงคลเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน(๓)


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

เพื่อเป็นแสงสว่าง เป็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิต พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่ทรงพระราชทานต่อคนไทย เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นหนทางแห่งชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

๑๙. ความสงบหนักแน่น ทำให้เกิดความยั้งคิด

"...ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหา และกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล...."

 

 

๒๐. จิตใจที่สงบปลอดโปร่ง จะใช้ความคิดพิจารณา ได้อย่างกว้างขวาง และถูกต้องขึ้น

"....ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่จิตใจสงบจะใช้ความคิดพิจารณาของตนได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องดีขึ้น ความคิดที่ประกอบด้วย ความสงบ มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่อำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า  ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาให้สัมฤทธิผลได้..."

 

 

๒๑. พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขรุ่งเรือง

"...เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดาที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัธยาศัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนก็ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี จึงมักก่อปัญหาให้แก่สังคม

" คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง..."

 

 

๒๒. มีทั้งวิชา ความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิต จึงจะเป็นคนที่ครบคน

"....ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัย และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม

" ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้..."

 

 

๒๓.  มีความรู้แล้ว ต้องใช้ความฉลาดรอบคอบ ในการเผชิญกับปัญหา

"...เพราะความรู้ ความคิดอันกว้างขวางนั้นหากมิได้ใช้โดยเหมาะสมถูกต้องแล้ว ก็ผลดีได้ไม่มากนัก หรืออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังวรระวังให้มาก ขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคง ที่จะสร้างสรรค์ และอบรมกำลังกายกำลังใจอันสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานเพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบ และสุจริตวินิจฉัยปัญหา และสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปโดยถูกต้อง นำความรู้ความคิดของตนที่มีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากันให้พร้อมเพรียง ประสมประสานความรู้ ความคิดนั้นด้วยเหตุผล และวิจารณญาณแล้วนำออกใช้ให้ได้ผล กล่าวคือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่อง ส่งเสริมจุดที่ดีให้มั่นคงยิ่งขึ้น..."

 

 

๒๔. มีการศึกษาสูง แต่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ไม่มีความเจริญ

"...แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาทตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชาต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถจะนำความเจริญมาสู่ตน และประเทศชาติสมดั่งความปรารถนา...."

 

 

๒๕. มีความรู้ความสามรถ หากไม่ลงมือทำ ก็ไร้ประโยชน์

"....ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำเมื่อยังไม่ลงมือทำ ประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่นำมาลงมือทำก็ปราศจากประโยชน์...."

 

 

 

๒๖. มีความรู้ดีแล้ว ต้องมีศีลธรรมด้วย

"....การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย

" ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์...."

 

 

๒๗. ฝึกจิตด้วยสติสัมปชัญญะ ช่วยให้มีจิตใจที่มีความสุข

"....ท่านทั้งหลายสนใจในการกินดีอยู่ดีและสนใจในความดีในจิตใจ สามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยความสงบสุข ทำด้วยการฝึกจิตใจแต่ละบุคคลให้เห็นความดีด้วยสติสัมปชัญญะ ถือว่าเป็นขั้นที่จะไปสู่ความสงบไม่ใช่ว่าไปนั่งวิปัสสนาในวัดเท่านั้น...แต่การปฏิบัติทุกวันเวลาที่ตื่น มีสติสัมปชัญญะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจ....."

 

* ขอบคุณ ๙ พระบรมราโชวาทจากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์ ร่วมกับ 7 -ELEVEN และฺ BOOK SMILE รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของโรงเรียนวังไกลกังวล

 

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๖

 

หมายเลขบันทึก: 555290เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2013 17:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2013 21:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณบันทึกที่มีคุณค่ามากค่ะ

เป็นข้อควรปฏิบัติที่มีพลังชีวิตมาก ขอบคุณมากๆครับ

เป็นพระบรมราโชวาทที่ทรงคุณค่า น่าน้อมนำไปปฏิบัติมากค่ะ น้องดา ขอบคุณมากนะคะ ที่นำมาแบ่งปัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี