JJ2013V11_11 สอน ฅฅน ให้รู้หน้าที่ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ที่ บูรพา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม่ได้ ทำเพียงลมปาก ที่มาอาศัย สถาบัน เพื่อพักพิง หากินไปวันวัน และ เดินทางไป ดูงาน ทำสัญญา MOU ที่ปราศจาก การดำเนินการอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง

สอน ฅ ฅน ให้เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

 นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้ไปช่วยสอนนิสิต รุ่นที่ ๑ ของสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวิชาที่ถนัด

เริ่มเปิดประเด็นด้วยการให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของนิสิตนักศึกษา ตามพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงดนตรี เมื่อ ปี ๒๕๑๔ สมัย JJ เรียนอยู่ปีที่ ๒ จำได้ว่า พวกเรา เข้าแถวเรียงราย ตั้งแต่หน้าประตูรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ก้มลงกราบพระองค์ท่านขณะที่รถพระราชพาหนะเคลื่อนที่ผ่านบรรดานิสิตไปยังหอประชุมใหญ่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่านิสิตจุฬาฯ ในสมัยโน้น อย่างหาที่เปรียบมิได้

อุดมคติ ในการเข้ามารับการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ คือ การเรียนรู้ และ ออกไปช่วยพัฒนาในต่างจังหวัด ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๙ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็น ครูที่สอน ฅ ฅน มากกว่า การสอนหนังสือ

การถ่ายทอด อุดมการณ์ ให้กับ นิสิตรุ่นใหม่ๆ จำเป็นที่ต้องสอดแทรก การดำเนินชีวิต ในรั้ว มหาวิทยาลัย ที่เกิดจากประสบการณ์ ตรง และ ทำเพื่อประชาชน จริงจัง ไม่ได้ ทำเพียงลมปาก ที่มาอาศัย สถาบัน เพื่อพักพิง หากินไปวันวัน และ เดินทางไป ดูงาน ทำสัญญา MOU ที่ปราศจาก การดำเนินการอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง

การเรียนรู้จการสอนให้ฝึกถอดบทเรียน เพียรเรียนรู้เป็นทีม ด้วยการนำความรู้ และ ประสบการณ์ มา Share and learn เพื่อให้เพลินพัฒนา

ปิดท้าย ด้วย ALR และ เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์ อดีต รองคณบดี มาให้กำลังใจ และ ส่งท้ายด้วยเพลงที่ถนัด

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (7)

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ มากครับที่ได้สอนความรู้และชีวิตของการเป็นพลเมืองดีตามรอยพ่อหลวงให้รุ่นบุกเบิกกายภาพบำบัด ม.บูรพา ด้วยความเคารพรักและคิดถึงท่านอาจารย์เสมอครับผม

ครูต้องหาเพื่อนร่วมคุย ร่วมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพที่มีทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในนำความรู้มาสร้างผลงานได้จริง และมีจิตใจให้บริการต่อสังคม

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.PoP กำลังใจ สำหรับ นิสิต ฅ ฅน รุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวไกล เหมือน พี่พี่ ครูเพื่อศิษย์ ใน Gotoknow ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร. จัน คู่ ชัย เมื่อวานสมัคร Class start ยังไม่สำเร็จ ครับ

ปัญหาคืออะไรค่ะอาจารย์ เขียนมาถามได้นะคะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ คือ "ครูเพื่อศิษย์" จริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน

ทำไมสมัคร classstart ไม่ได้ครับ

มีปัญหาอะไร

พอช่วยได้บอกนะครับ

ชอบตรงนี้จังเลยครับอาจารย์

การถ่ายทอด อุดมการณ์ ให้กับ นิสิตรุ่นใหม่ๆ จำเป็นที่ต้องสอดแทรก การดำเนินชีวิต ในรั้ว มหาวิทยาลัย ที่เกิดจากประสบการณ์ ตรง และ ทำเพื่อประชาชน จริงจัง ไม่ได้ ทำเพียงลมปาก ที่มาอาศัย สถาบัน เพื่อพักพิง หากินไปวันวัน และ เดินทางไป ดูงาน ทำสัญญา MOU ที่ปราศจาก การดำเนินการอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง

มีผู้บริหารหลายท่านเป็นแบบอาจารย์บอกจริงๆๆ มากด้วย 555

ขอบพระคุณอาจารย์หมอ JJ มากครับ