เรื่องเล่าความสำเร็จที่ 1 "การรับน้อง" ของผู้นำนิสิตทั่วประเทศ

เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 1 เป็นดังนี้

         เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัด KM Workshop ขึ้นในหัวข้อ "การรับน้อง" โดยสภานิสิตได้เชิญผู้นำนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการรับน้องร่วมกัน

         และนี่เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าความสำเร็จ "การรับน้อง" ของกลุ่ม 2 ในห้องสัมมนา 2 ซึ่งจริง ๆ แล้วมีทั้งหมด 8 กลุ่ม จาก 2 ห้อง รายละเอียดของ 8 เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 1 เป็นดังนี้

 -----> เจ้าของเรื่องเล่าที่ 1

         เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่   2 ( ED 2)  เรื่องเล่าที่  1
         ผู้เล่า นุช (ปีณิต อุตศรี)
         จากสถาบัน / หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         ชื่อเรื่องเล่า ข้อดีของการรับน้อง

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
        
ปกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงด้านไม่ดีในการรับน้อง แต่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เองมีการจัดกิจกรรมไม่รุนแรงตามข่าว รุ่นพี่ รุ่นน้องให้ความเคารพกันและกัน กิจกรรมที่จัดเป็นการฝึกความอดทน ละลายพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)
         1. การฝึกความอดทน
        
2. การจัดกิจกรรมไม่เน้นความรุนแรง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal" align="center">(เมนูหลัก)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         วิบูลย์ วัฒนาธร</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#km-workshop#สภานิสิต#ผู้นำนิสิตนักศึกษา#การรับน้อง

หมายเลขบันทึก: 55461, เขียน: 24 Oct 2006 @ 09:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)