แผนพัฒนางานวิจัยของสหเวชฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (5)

  ติดต่อ

  คณะจะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจุดประกายการทำวิจัยสถาบันและมุ่งหวังให้เกิดงานวิจัยสถาบัน 1 กลุ่มงาน 1 งานวิจัย   

        ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยข้อที่ 5 ของมหาวิทยาลัย คือ ส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงาน(ที่มิใช่อาจารย์) ทำการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนางาน   คณะสหเวชศาสตร์ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำวิจัยสถาบัน   เพราะผลงานวิจัยสถาบันจะเป็นตัวสะท้อนผลการดำเนินงานของคณะในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางเพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะ   เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์) ตระหนักถึงความสำคัญนี้เช่นเดียวกันจึงพยายามผลักดันให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนางานวิจัยจากโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการ โดยในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 นี้จะร่วมกับงานวิจัยของคณะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจุดประกายการทำวิจัยสถาบันและมุ่งหวังให้เกิดงานวิจัยสถาบัน 1 กลุ่มงาน 1 งานวิจัย และยังจัดให้ผู้บริหารท่านต่าง ๆ ของคณะเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยตลอดจนจบอีกด้วย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

หมายเลขบันทึก: 55458, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:09:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่4.1-50#ดัชนีที่9.3-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)