ไม่มีใครมาดูแลนาให้แม่...แม่ดูแล ทั้งน้ำตา

ไม่มีใครมาดูแลนาให้แม่...แม่ดูแล ทั้งน้ำตา

 

ต่า เต้อะ โอะ แล ชก่า โหม่ อ่าชิ้ เฆอ...โหม่ แล ชก่า เดอ ห่อ เดอ เยอ

ไม่มีใครมาดูแลนาให้แม่...แม่ดูแล ทั้งน้ำตา

---------

เยอะ โหม่ เหม่ โป แปว่ เกอะ เนอ... เยอะ ป่า เหม่ โป แปว่ เกอะ เนอ
เกาะ เจ่อ ถ่อ ทอ กือ ลอ เปอ... เกอะ โล ถ่อ ทอ กือ ลอ เปอ
กือ กือ อ่า คี เหม่ เตอะ เดอ.... เตอะ เกาะ โหม่ เกาะ ป่า บะ เลอ

แม่ข้าเป็นนกขุนน้ำ... พ่อข้าเป็นนกขุนน้ำ
เขาสูงก็ทำให้เรียบ.... เขาใหญ่ก็ทำให้เตียน
หากหนีจากไปไกลขุนเขา....เราไม่อาจเรียกหาพ่อแม่ได้อีกเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมประเพณีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากๆ

ตะบลึ๊