"ความสุข คือ การได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า..." ... (ตัวอย่างจากกระบวนการ Projective Techniques)

 

เพื่อนไปสอนวิชาหลักการวัดผล แ้ล้วไปสอนเรื่อง Projective Techniques

โดยการถามนักศึกษาว่า "ความสุขของตัวเอง คืออะไร"

มีคำตอบต่าง ๆ  มากมาย แต่เพื่อนประทับใจอยู่ชิ้นหนึ่ง

แล้วหยิบชิ้นงานของนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ มาให้ดู แล้วบอกว่า "ชิ้นงานนี้เหมาะกับแก"

 

"... ความสุข คือ การได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า
อยู่ในห้องทรงสี่เหลี่ยมพร้อมคนที่อยากอยู่ด้วย ....
นั่นคือ ความสุขอันมหาศาลแล้ว ..."

 

ว้าว ตรงเป๊ะ!  ;)...

ความสุขเล็ก ๆ ก็มีเพียงเท่านั้น

ไม่ต้องทะเยอยานอยาก

อยากได้ อยากมี อยากเป็น

 

บุญรักษา นะเื่พื่อน ;)...

 

 

....................................................................................................................................................

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ในภาษาไทย Projective Techniques อาจใช้แทนด้วยคำว่า “การฉายความคิด” หรือบางครั้งก็อาจเรียกว่าเป็น “เทคนิคการถามเลียบเคียงโดยใช้เครื่องมือ” แต่โดยรวมเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านความรู้สึก ความเชื่อ แรงจูงใจ ฯลฯ ของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะไม่สามารถหรือไม่ต้องการสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกมาตรงๆ ผู้เก็บข้อมูลจึงต้องหาวิธี “การฉายภาพหรือนำเข้าสู่สถานการณ์สมมติหรือสร้างจินตนาการ” ที่ทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเหล่านั้นออกมาโดยอ้อม แล้วจึงนำคำพูดหรือข้อมูลหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกมานั้น มาแปลความหมายเพื่อให้ทราบความรู้สึก ความเชื่อ แรงจูงใจลึกๆ ของเขา  Projective Techniques ที่นิยมใช้มาก ได้แก่

1. การต่อคำ (Word Association)
2. การเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence Completion)
3. การต่อเรื่องให้จบ (Unfinished Scenario Story Completion)
4. การฉายภาพไปที่บุคคลอื่นหรือให้แสดงบทบาทสมมติ (Third Person /Role Playing)
5. การใช้การ์ตูน การเติมการ์ตูนให้สมบูรณ์ (Cartoon Completion Test)
6. การให้คัดเลือกรูป (Collage Picture)
7. เทคนิคอื่นๆ เช่น วิธี Vider Diary การให้ทำบันทึกประจำวันโดยใช้วีดีโอบันทึก วิธี Photo and Notes การให้ถ่ายภาพพร้อมบันทึกถึงสิ่งที่ตรงกับความคิดตามเรื่องที่กำหนดของการทำวิจัย การสมมติเรื่องให้เล่า การให้เปรียบเทียบ หรือการให้ทำ Shopping List ฯลฯ เป็นต้น

....................................................................................................................................................

ที่มา : http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=5642.%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99

....................................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยชายเขาของคนชายขอบความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ...อาจารย์สบายดีนะครับ

เช้านี้ เป็นอะไร

มีแต่คนดี มาให้สิ่งดีในชีวิตมากมาย

เขียนเมื่อ 

สบายดีตามอัตภาพครับ คุณหมอ ทิมดาบ ;)...

ขอบคุณมากครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ยินดีและขอบคุณ ท่าน ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ เช่นกันครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมแบบนี้ใช้กับนักเรียน

สนุกๆมากเลยครับ

การต่อคำ (Word Association)
2. การเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence Completion)
3. การต่อเรื่องให้จบ (Unfinished Scenario Story Completion)
4. การฉายภาพไปที่บุคคลอื่นหรือให้แสดงบทบาทสมมติ (Third Person /Role Playing)
5. การใช้การ์ตูน การเติมการ์ตูนให้สมบูรณ์ (Cartoon Completion Test)
6. การให้คัดเลือกรูป (Collage Picture)

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่บันทึกนี้

ได้รับรางวัลจากนักกิจกรรมบำบัดค่ะ

 

ป.ล. สามารถแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัลได้ที่ บทความนี้ บทความต้นฉบับ หรือ ในอีเมลของดิฉัน [email protected] หรือ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ :)