ลมฟ้าอากาศเมื่อเดือนตุลาคม๒๕๕๖


วันที่๑ ตุลาคม๒๕๕๖ ตอนเช้าอากาศเย็นมีลมอ่อนๆเหมือนหน้าหนาว กลางวันมีครึ้มสลับแดดมีฝนหยาดหยดตอนใกล้เที่ยงนิดเดียวแล้วก็ไม่มีอีกบ่ายๆแดดจ้าแต่ไม่ร้อนมากกลางคืนฝนไม่ตก

วันที่๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตอนเช้าอากาศเย็นสบายมีลมอ่อนเหมือนหน้าหนาวสายๆแดดจ้าจนถึงเย็นกลางคืนไม่มีฝน

วันที่๓ตุลาคม๒๕๕๖ ตอนเช้าลมสงบอากาสเย็นสบายมีหมอกบาง สายๆแดดจ้ามีลมพัดมาเป็นระยะ มองไปทางภูเขามัวๆกลางวันมีแดดจ้า อากาศไม่ร้อน ตอนกลางคืนมีลมพัดเป็นระยะๆ

วันที่๔ตุลาคม๒๕๕๖ ตอนช้าอากาศเย็นแต่ไม่มีลมมองไปทางภูเขามัวๆหมือนหมอก สายๆแดดออกมีลมพัดมาเป็นครั้งคราวเหมือนเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ตอนบ่ายมีลมอ่อนๆ

วันที่๕ตุลาคม๒๕๕๖ตอนเช้าอากาศเย็นมีหมอกบางกลางวันแดดสลับครึ้มแต่ไม่มีฝนกลางคืนเย็นสบาย

วันที๖ตุลาคม๒๕๕๖ ตอนเช้าอากาศเย็นมีหมอกบางกลางวันแดดสลับครึ้มมองไปทางภูเขาจะมัวๆไม่ร้อนกลางคืนเย็นสบายมีลมอ่อนมาเป็นครั้งคราว

วันที่๗ตุลาคม๒๕๕๖ ตอนเช้ามีหมอกหนากว่าเมื่อวานอากาศเย็นสายๆหมอกยังไม่จางแดดเริ่มจ้าแต่ไม่ร้อนตอนบ่ายแดดจ้าและเริ่มร้อน กลางคืนเย็นไม่มีลมแต่เย็นสบาย

วันที่๘ตุลาคมตอนเช้ามีหมอกหนาได้ยินเสียงหยดน้ำหล่นจากหลังคาดังเปาะแปะนึกว่าฝนตกแต่กลายเป็นหมอกหนาอากาศเย็นค่อนข้างหนาวไม่มีลม สายๆแดดจ้าแต่ไม่ร้อนอุณภูมิตอนสิบโมงเช้า๒๖องศาเซลซียสตอนบ่ายโมงครึ่ง๒๙องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นสบายแต่ไม่มีลม

วันที่๙ตุลาคมตอนเช้ามีหมอกหนาอากาศเย็น สายๆแดดจ้าบ่ายๆร้อน ตอนเย็นอบอ้าวกลางคืนเย็นสบายแต่ไม่มีลม

วันที่๑๐ ตุลาคม ตอนเช้ามีหมอกหนา สายๆแดดจ้าแต่ยังไม่ร้อนตอนสิบโมง๒๖องศา ตอนบ่ายร้อนเวลาบ่ายโมง๓๐องศา สี่โมง๓๑องศาตอนเย็ยยังร้อนหลังสี่ทุ่มค่อยเย้นลงไม่มีลมพัดเลย

วันที่๑๑ ตุลาคม ตอนเช้าหมอกหนาสายๆแดดจ้าเริ่มร้อนตอนเย็นมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกกลางคืนร้อนจนดึกค่อยเย็นลง

วันที่่๑๒ตุลาคม ตอนเช้าหมอกหนาสายๆแดดจ้าบ่ายสี่โมงมีฝนตกมาแรงเร็วแล้วก็หยุดยังไม่ได้น้ำเลยหลังจากนั้นแดดออกตอนเย็นอบอ้าวจนกลางคืนสี่ทุ่มยังร้อน

วันที่๑๓ตุลาคม ตอนเช้าหมอกลงสายๆแดดจ้ามองไปข้างหน้าจะมัวๆหรือเรียกว่าฟ้าหลัวรึเปล่า ตอนบ่ายถึงเย็นร้อน กลางคืนร้อนจนดึกค่อยเย็นลง

วันที่๑๔ ตุลาคม ตอนเช้ามีหมอกหนาสายๆแดดจ้าเที่ยงวันครึ้มและมีฝนหยดเดี๋ยวเดียวก็หยุดแดดจ้าอีกจนเย็นพอห้ยดาโมงเย็นมีฝนหยาดหยดแล้วก็หยุดหลังจากนั้นอบอ้าวจนดึกจึงเย็นลง

วันที่๑๕ตุลาคม ตอนเช้ามีฝนปรอยๆแล้วหยุดสายๆครึ้มและมีฝนปรอยๆเป็นระยะๆตอนเย็นครึ้มเหมือนฝนจะตกและมีตกปรอยๆกลางคืนเริ่มมีฝนตกตั้งแต่สามทุ่ม

วันที่๑๖ ตุลาคมวันนี้มีจากอิทธิพลของพายุนารีทำให้ ฝนปรอยๆถึงแรงเป็นระยะและตกปรอยๆทั้งวันได้น้ำเต็มโอ่งวันนี้ฝนตกทั้งวันจึงไม่ได้ออกไปนา ตอนเย็นตกปรอยๆ

วันที่๑๗ตุลาคมตอนเช้าฝนหยุดแล้วอกไปนาเห็นข้าวล้มเป็นหย่อมๆ สายๆมีฝนปรอยๆแล้วหยุดแต่ครึ้มทั้งวันกลางคืนฝนไม่ตก

วันที่๑๘ตุลาคมตอนเช้าอากาศเย็นไม่มีฝน มีแดดออกแต่เช้ากลางวันมีแดดทั้งวันพอถึงตอนเย็นมีฝนตกลงมาแป๊ปหนึ่งแล้วก็หยุดตก

วันที่๑๙ตุลาคมตอนเช้ามีลมพัดอากาศเย็นสบายฝนไม่ตก กลางวันมีแดดสลับครึ้มกลางคืนค่อนข้างร้อน วันนี้ไม่มีฝนตก

วันที่๒๐ตุลาคมวันนี้ไม่มีฝนตก

วันที่๒๑ตุลาคมวันนี้ไม่มีฝน

วันที่๒๒ตุลาคม ตอนเช้ามีลมพัดไม่มีหมอกแดดออกแต่เช้ากลางวันกลับครึ้มอากาศเย็นสบาย ตอนกลางคืนมีลมพัดเป็นระยะๆ

วันที่๒๓ตุลาคมไม่หนาวไม่มีฝน

วันที่๒๔ตุลาคมไม่หนาวไม่มีฝน

วันที่๒๕ตอนเช้ามีลมพัด อากาศหนาว กลางวันครึ้มทั้งวันกลางคืนเย็นๆ

วันที่๒๖ตุลาคม ตอนเช้าหนาวกลางวันเย็นสบายมีแดดออกกลางคืนหนาว

วันที่๒๗ตุลาคม ตอนเช้าหนาวกลางวันมีแดดจ้าแต่ไม่ร้อน

วันที่๒๘ตุลาคม ตอนเช้ามีหมอกบางอากาศเย็น กลางวันไม่ร้อนมีแดดสลับครึ้มกลางคืนไม่มีลมอากาศเย็นสบาย

วันที่๒๙ตุลาคม ตอนเช้ามีหมอกบางไม่มีลมอากาศเย็นสบายกลางวันแดดสลับครึ้มอากาศไม่ร้อนไม่มีลมกลางคืนไม่ร้อน

วันที่๓๐ตุลาคมถึงวันที่๓๑ตุลาคมอากาศเหมือนกันคือเย็นตอนเช้ากลางวันมีแดดสลีบครึ้มไม่ร้อนไม่หนาวตอนเย็นไม่มีลมไม่หนาวกลางคืนดึกๆอากาศเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.๒๕๖๓

ฝณตกทุกวัณจณถึงวัณที่๑๐จึงหยุดตกและมีแดดออกบ้างอากาศเริ่มเย็ณลงตั้งแต่วัณที่๙   วัณที่๑๒ฝณก็มาอีกครึ้มทั้งวัณวัณที่๑๓ตกตอณบ่ายวัณที่๑๔ตกปรอยๆตอณบ่ายตอณเช้ามีแดดอากาศอุ่ณขึ้ณ๑๕ตกตั้งแต่เที่ยงปรอยๆๆๆ

 

คำสำคัญ (Tags): #ฝนตก#ครึ้ม#หนาว
หมายเลขบันทึก: 552333เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2013 16:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ตุลาคม 2020 21:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (12)

กรุงเทพ อากาศร้อนอบอ้าวมากครับ

บรรยากาศดีเยี่ยมค่ะพี่

วันนี้หิมะตกทั้งวันค่ะ...

ผักงามมากๆเลยครับ

ชอบมากๆๆ

  Tuknarak   ขอบคุณค่ะคุณtuknaruk   ที่บ้านเราข้าวกำลังออกรวงค่ะ

พ.แจ่มจรัส  ที่หนองสูงก็กำลังเย็นสบายค่ะแต่เมื่อสองวันก่อนอ้าวๆตอนหัวค่ำค่ะ

ทพญ.ธิรัมภา  ขอบคุณค่ะคุณหมออ้อ

ดร.พจนา  แย้มนัยนา  ขอบคุณค่ะอาจารย์

ขจิต   ฝอยทอง  ขอบคุณค่ะอาจารย์

วันจันทร์จะส่งเมล็ดบวบไปนะครับ

ผักชมจันทร์พี่กำลังงาม

กำลังทำค้าง

เอาไปปลูกที่โรงเรียนด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี