อ่านแล้วจับใจ จึงจับมาแบ่งปัน

หัวใจที่ร่าเริง อารมณ์ดี และใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สามารถให้ความสุขอันอบอุ่น แก่ทุกซอกทุกมุมของห้องเรียน

อ่านวารสารเก่าชื่อ English for Everyone ฉบับวันครู 16 มกราคม 2540

มีข้อความมากมาย

ไพเราะทั้งภาษา ดีทั้งความหมาย

จึงนำบางส่วนมาให้อ่าน 

ขอบคุณผู้เขียน ซี่งไม่ปรากฎนาม

แต่ถ้ามีใครรู้ที่มา และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ก็ขอบคุณมากค่ะ  //๐_๐\\

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพเหระกับครูรินน์ความเห็น (20)

เขียนเมื่อ 

A cheerful heart

And a smiling face

Can put sunshine

In every classroom space

 

หัวใจที่ร่าเริง อารมณ์ดี

และใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

สามารถให้ความสุขอบอุ่น

แก่ทุกซอกทุกมุมของห้องเรียน

 

เขียนเมื่อ 

Teachers discover that

Love for the profession and pupils

Can bring the greatest joy

To the most unpleasant tasks.

 

ครูรู้ดีว่า

ความรักการเป็นครู และความรักที่มีต่อนักเรียน

สามารถให้ความสุข ความพอใจ ได้มากที่สุด

 

จากภารกิจที่เหนื่อยยากที่สุด

เขียนเมื่อ 

A happy classroom

Is not one without problems

And disappointments,

But one that handles them

With understanding and love.

 

ห้องเรียนที่มีความสุข

ไม่ใช่ห้องเรียนที่ไม่มีปัญหา

และไม่มีความผิดหวัง

แต่เป็นห้องเรียนที่คลี่คลายปัญหาและความผิดหวังนั้น

ด้วยความเข้าใจ และความรัก

เขียนเมื่อ 

Children need

A loving push

A gently hug

Or a guiding hand

From teachers.

เด็กๆ ต้องการ

การเคี่ยวเข็ญด้วยความรัก

การลากจูงอย่างอ่อนโยน

หรือ การช่วยนำทาง

 

จากครู

เขียนเมื่อ 

The least expensive education

Is to profit from

The mistakes of others

And ourselves.

        การศึกษาที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด

        คือการเอาประโยชน์จาก

        ความผิดพลาดของผู้อื่น

        และ จากความผิดพลาดของตัวเราเอง 

 

เขียนเมื่อ 

As every great teacher

Has come discover :

As a child’s confidence increases

Achievement soon follows.

    ครูผู้ประสบความสำเร็จทุกคน

    รู้ดีว่า

    เมื่อความเชื่อมั่นของเด็กทวีขึ้น

 

    ไม่ช้า ความสำเร็จจะตามมา

เขียนเมื่อ 

The impact of a teacher’s attitude

Toward teaching,

Toward students,

And toward learning

Is profoundly more significant than

Any degree earned or subject mastered.

    ทัศนคติของครู

    ที่มีต่อการสอน

    ที่มีต่อนักเรียน

    และที่มีต่อการเรียนรู้

    เป็นอิทธิพลที่มีความลึกซึ้งกว่า

 

    ปริญญาใดที่ได้รับ หรือวิชาใดที่รอบรู้

เขียนเมื่อ 

Many

Are the great teachers

Who have more confidence

Than talent,

More compassion

Than genius.

     ครูเป็นจำนวนมาก

     เป็นบรมครู

     ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

     มากว่าความสามารถพิเศษ

     มีความเมตตา

     มากว่าความเป็นอัจฉริยะ

 

เขียนเมื่อ 

Sometimes

It’s hard to smile

But work on it.

To children, parents and colleagues,

A smile is a visible positive influence.

บางครั้ง

ยากเหลือเกินที่จะยิ้ม

แต่ก็จงพยายามที่จะยิ้มเถิด

สำหรับเด็ก พ่อแม่ และเพื่อนร่วมงานแล้ว

การยิ้ม เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในทางที่ดีที่เห็นได้ชัด 

เขียนเมื่อ 

For a teacher

To live forever

In the heart and memory

Of even a single

Is the best tribute of all.

สำหรับครู

การได้อยู่ตลอดไป

ในหัวใจและความทรงจำของนักเรียน

แม้เพียงคนเดียว

คือ รางวัลที่ล้ำค่าที่สุด

เขียนเมื่อ 

        Teachers are the real heroes

        Of everyday life.

        They come up every morning

        To shine brightly on children

        That embrace and need them

ครูคือผู้ประกอบวีรกรรมอย่างแท้จริง

ของทุกวัน

ครูจะปรากฏตัวทุกวัน

เพื่อให้แสงสว่างกับเด็ก ๆ

 

ที่รัก ศรัทธา และต้องการครู

เขียนเมื่อ 

                Excellence in teaching

              Is never an accident

            It’s always the result

         Of high purpose,

       Thoughtful planning

    And persuasive ways.

        การสอนให้ได้ผลเลิศ

          ไม่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ

            แน่นนอนเสมอว่า มันจะต้องเป็นผลมาจาก

              ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้ดีที่สุด

                การวางแผนอย่างรอบคอบ

 

                  และ การทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา

เขียนเมื่อ 

Remind your students today

that being ignorant

Is not shameful as

being unwilling to learn.

    จงเตือนนักเรียนของท่าน....วันนี้

    ให้รู้ว่า การไม่รู้ หรือความโง่

    ไม่น่าละอายเท่ากับ

    การไม่ยอมศึกษาเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

A cheerful heart

And a smiling face

Can put sunshine

In every classroom space

  หัวใจที่ร่าเริง อารมณ์ดี

  และใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

  สามารถให้ความสุขอบอุ่น

 

  แก่ทุกซอกทุกมุมของห้องเรียน

เขียนเมื่อ 

The most vital teaching task

is to gain a child’s respect and confidence.

If teachers fall in that

They cannot succeed in their instruction;

For children do not learn to love a subject

from teachers whom they dislike.

ภารกิจที่สำคัญที่สุดในการสอน

คือการได้รับความนับถือ และความเชื่อมั่นจากเด็ก

ถ้าครูไม่ได้รับสิ่งนี้จากเด็ก

ครูจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการสอน

เพราะเด็กนั้น

จะไม่สามารถเรียนรู้ให้รักวิชานั้น ๆ

 

จากครูที่พวกเขาไม่ชอบ

เขียนเมื่อ 

Teaching,

For all its agonies and disappointments,

Is still the greatest, single opportunity

One has

To change a child’s life for better

   การสอน

   แม้จะยากเย็นและเต็มไปด้วยความผิดหวัง

   ก็ยังเป็นโอกาสเดียวที่ดีที่สุด

   ที่มนุษย์เรามี

 

   ในอันที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กให้ดีขึ้น

เขียนเมื่อ 

        Perhaps

        A teacher’s most important task

        In educating children

        Is to help children

        Learn to enjoy learning.

           บางที

           ภารกิจที่สำคัญที่สุดของครู

           ในการสอนนักเรียน

           คือการช่วยทำให้นักเรียน

 

           ชอบการเรียน

เขียนเมื่อ 

The world seldom notices

Who the teachers are,

But civilization depends on

What they do

And what they say.

โลกไม่ค่อยจะมองเห็น

ความสำคัญของครู

ทั้ง ๆ ที่ความเจริญของโลกขึ้นอยู่กับ

การประพฤติปฏิบัติของครู

 

และคำสอนของครู

เขียนเมื่อ 

TEACHERS

Valentine hugs

To all caring teachers,

Those who are making this world

A little better

For our children and families

We applaud your special efforts

 

ขอมอบความรัก ความขอบคุณอย่างสูง

แด่..คุณครู ผู้สอนด้วยความรัก

ความหวังดี ความเอาใจใส่

แด่..คุณครู ผู้ทำให้โลกนี้ดีขึ้น

 

เพื่อลูก ๆ ของเรา และครอบครัวของเรา

 

เขียนเมื่อ 

ซาบซึ้งค่ะ

เห็นด้วย  ชอบครู  เราจะชอบวิชานั้น