องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท๕๖) เริ่มขับเคลื่อน

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นายธีระ สุวรรณกุล ประธานและคณะ อนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้ประชุมร่วมกับ องค์กรเค รือข่ายชาวพุทธ (พอพ. 56) จำนวนหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรฯ ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้เพิ่มเติมชื่อจากเดิมเป็น องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท๕๖) Buddhist Network Organizations of Thailand (BNOT56) และยังมีมติให้จัดการประกวดแบบตราสัญลักษณ์องค์กรฯ ซึ่งจะทำการเปิดตัวโครงการในเร็ววันนี้ และหลังจากการประชุม คณะได้ลงมาถ่ายรูปหมู่กันบริเวณโถงทางเข้าชั้น 1 ของอาคารรัฐสภา 2 เพื่อโดยมี พลเอกธงชัย เกื้อสกุล พลโทฉันทพัทธ์ กรัณย์สุกสี นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมการทำงานครับ

รออ่านกิจกรรมครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ ผมเองได้มีโอกาสพบกับท่านธีระ สุวรรณกุล ที่โคลัมโบสองครั้งรับทราบถึงความเข้มแข็งของคณะกรรมาธิการ และเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้มากขึ้น 

สิ่งหนึ่งที่อยากให้พิจารณากันอย่างจริงจังก็คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเป้นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะสร้างวิถีนี้ให้กลับมาเกิดและเจริญอีกครั้งหนึ่งครับ

วิชัย ประเสริฐสุดสิริ
IP: xxx.96.183.166
เขียนเมื่อ 

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขอสนับสนุนและขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยนำศีลธรรมกลับมาเป็นวิชาภาคบังคับสอนในโรงเรียนทั่วประเทศเพราะเด็กและเยาวชนขาดหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ติดเกมส์ ติดยาและอื่นๆอีกมากมาย