แนวข้อสอบครูผู้ช่วย-ผู้ได้เปรียบ, ประกาศผล N-NET+ขีดจำกัดล่าง ภาค 1/56, ประเมินฯภายนอกรอบ 3, 15 คนต่อครู กศน.ตำบล 1 คน หนังสือแจ้งเรื่องเทียบระดับฯสูงสุด-หลักสูตร EP

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 เรื่อง ดังนี้

.

. . . . .1. ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.56 มา มีผู้เผยแพร่แนวข้อสอบ และเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. มาก เช่น

. . . . . . 1) คุณ "Pin Robkwaen" กศน.อ.ห้วยราช ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย กศน. ภาค ข.2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75 คะแนน) หน่วยที่ 1-2 "ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" นั้น ควรศึกษาเรื่องอะไรบ้าง
. . . . . . . . .ผมตอบเองก่อน ว่า ศึกษาเรื่องงาน กศน.ที่เราดำเนินงานกันอยู่ทุกกิจกรรมนี่แหละ เช่น
. . . . . . . . .
- หลักสูตรต่าง ๆ ของ กศน.
. . . . . . . . .
- จิตวิทยาผู้ใหญ่
. . . . . . . . .
- ปรัชญาการศึกษานอกระบบ
. . . . . . . . .
- การประกันคุณภาพ กศน.
. . . . . . . . .
- งาน/กิจกรรม/จุดเน้น ของ กศน. เช่น การเทียบระดับการศึกษา บ้านหนังสืออัจฉริยะ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อินเตอร์ ฯลฯ

. . . . . . . . .หลังจากนั้น เพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์ ผมได้นำคำถามนี้ไปถามท่าน ผอ.ดิศกุล กับท่าน ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ อีกครั้ง ตอนนี้ได้รับคำตอบจากท่าน ผอ.ดิศกุล แล้ว ว่า
. . . . . . . . .วิชานี้ ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เจาะในงานต่างๆ
แนวทางปฏิบัติงานปกติ และงานนโยบายเร่งด่วน อาทิ การเทียบระดับการศึกษา บ้านหนังสืออัจฉริยะ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯลฯ ควรรอบรู้ในกิจกรรม กศน.ทุกเรื่อง ผู้ที่ได้สัมผัสงานโดยตรง ประกอบกับได้อ่านเอกสารกิจกรรมต่างๆจากการเรียนรู้ ที่ กศน.อำเภอและจังหวัด จะได้เปรียบกว่าผู้ที่สังกัดสถานศึกษาพิเศษ ( เช่น ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์วิทย์ ฯลฯ ) อยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม อยู่ที่การเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ของแต่ละคน

. . . . . . 2) คุณ " Moonoy Indy" กศน.ขอนแก่น เผยแพร่เอกสารติวสอบครูผู้ช่วย กศน. 2556 ( มีทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ )
. . . . . . . . .2.1 ภาค ก 1 ความรอบรู้
. . . . . . . . . . . . - https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testHelpTeacherG1.rar หรือ
. . . . . . . . . . . . -
http://www.upload-thai.com/download.php?id=afb5940787671e2eff862b7cb043c49b
. . . . . . . . .2.2 ภาค ก 2 ความรู้ฯวินัย
. . . . . . . . . . . . - https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testHelpTeacherG2.rar หรือ
. . . . . . . . . . . . -
http://www.upload-thai.com/download.php?id=a8818c21939fc473bc9179876c5f1ad9

. . . . . . . . .2.3 ภาค ข ความรู้ความสามารถ
. . . . . . . . . . . . - https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testHelpTeacherKh.rar หรือ
. . . . . . . . . . . . -
http://www.upload-thai.com/download.php?id=afb5940787671e2eff862b7cb043c49b

. . . . . . 3) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ( ของเก่า ) 100 ชุด ๆ ละ 30 ข้อ

. . . . . . . . .- https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testHelpTeacher3000.zip หรือ
. . . . . . . . .-
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testHelpTeacher3000.rar

. . . . . . 4) คุณอภิรดี นักวิชาการศึกษา สนง.กศน.จ.ปทุมธานี โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า แนวข้อสอบครูผู้ช่วย รวบรวมโดยท่าน อ.จักราวุธ คำทวี
. . . . . . . . .-
http://jukravuth.blogspot.com/?m= 0 หรือ
. . . . . . . . .-
https://plus.google.com/app/basic/ 103671885727159072835/ posts?cbp= 178 j 3 se 43 cthisview= 25

. . . . . . 5) "คุณครู ใจดีทุกคน" โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า ใครกำลังอ่านหนังสือสอบบรรจุครู สอบ ครูผู้ช่วย สอบรับราชการ ลองตัวนี้หน่อย http://blog.nferaitai.com/ ปิดเทอมจะอัพแนวข้อสอบให้ได้ 7000 ข้อ

. . . . . . 6) คุณปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. 2556 ( ของท่าน ศน.ขิง ) http://panchalee.wordpress.com/

.

. . . . .2. วันที่ 26 ก.ย.56 ผมเผยแพร่เอกสารสำหรับกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในเฟซบุ๊ค ( ถึงแม้จะเป็นเอกสารสำหรับกรรมการใช้ แต่อยากให้ผู้ดูแลแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ทดลองกรอก เพราะถ้ากรอกได้ก็หมายความว่า จะสามารถให้ข้อมูลหรือตอบคำถามกรรมการได้ )

. . . . . . 2.1 แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
. . . . . . . . .
www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/download.php?LinkPath=../../upload/download/uploadfile/420-3909.docDownloadFile=420-3909.docDownloadID=420

. . . . . . 2.2 Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)(ปรับปรุง 25 กรกฎาคม 2556)
. . . . . . . . . www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/download.php?LinkPath=../../upload/download/uploadfile/480-2209.xlsDownloadFile=480-2209.xlsDownloadID=480

. . . . . . 2.3 รูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
. . . . . . . . www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/download.php?LinkPath=../../upload/download/uploadfile/411-4564.docDownloadFile=411-4564.docDownloadID=411

.

. . . . .3. วันที่ 27 ก.ย.56 ผมเผยแพร่หนังสือสั่งการ งานของกลุ่มพัฒนา กศน. 3 เรื่อง คือ

. . . . . . 3.1 ให้เพิ่ม กศน.อำเภอ/เขต ที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ จากเดิมมีครึ่งจังหวัด ( 50 % ) เพิ่มเป็น 75 % ของจำนวนอำเภอ/เขตทั้งหมดในแต่ละจังหวัด โดยให้จังหวัดคัดเลือกตามความพร้อม เช่นเป็น กศน.อำเภอ/เขต ที่มี "ข้าราชการ" นอกเหนือจาก ผอ. อีกอย่างน้อย 1 คน อาจเป็นข้าราชการครู หรือข้าราชการประเภทบุคลากรอื่น เช่นบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ( ข้าราชการ ) และรายงาน สนง.กศน. ภายใน 11 ต.ค. 56
. . . . . . . . .
www.pattanadownload.com/download/g.3/g3.26.pdf

. . . . . . 3.2 หนังสือแจ้งเรื่องเทียบระดับฯ เช่น
. . . . . . . . . - กรณีไม่ผ่าน ลงทะเบียนรอบต่อไปเก็บค่าธรรมเนียม 750 บาท ไม่ว่าจะเหลือกี่วิชา
. . . . . . . . . - ให้ใช้ชื่อให้ถูก ทั้งการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ คือ "การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
. . . . . . . . . - เป้าหมายปี งปม. 57 จำนวน 15 คน นั้น เป็นเป้าหมายเฉพาะเทียบระดับฯสูงสุด ไม่รวมเทียบระดับแบบเดิม แต่นับรวมคนรุ่น 1 /56 ที่ไม่จบ และสมัครต่อรุ่น 2 /56 ด้วย และไม่ใช่ตำบลละ 15 คน แต่เป็น 15 คน ต่อครู กศน.ตำบล 1 คน ( งง เหมือนกัน ถ้า อ.ผักไห่ มี 16 ตำบล แต่มีครู กศน.ตำบล 5 คน และมีครูอาสาฯ/ครู ศรช.ทำหน้าหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบลอีก 11 คน เป้าจะเป็นเท่าไรหนอ ใครรู้บ้าง )
. . . . . . . . . - ให้แจ้งจำนวนผู้ยังไม่ผ่านภาคทฤษฎีในครั้งที่ 1/56 แจ้งภายในวันที่ 15 ต.ค. 56
. . . . . . . . . http://www.pattanadownload.com/download/g.3/g3.25.pdf

. . . . . . 3.3 ปรับแผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก หลักสูตร EP
. . . . . . . . . http://www.pattanadownload.com/download/g.1/g1.24.pdf

.

. . . . .4. วันเสาร์ที่ 28 ก.ย.56 ผมเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค ว่า ประกาศผลการสอบ N-NET ก่อนจบ กศ.ขั้นพื้นฐาน ( สอบปลายภาค 1/56 ) แล้ว ที่
. . . . . . -
http://www.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

. . . . . . สำหรับค่าขีดจำกัดล่าง ของคะแนนสอบ N-NET ปลายภาค 1/56 ดูได้ที่
. . . . . .
https://dl.dropboxusercontent.com/.../lowerlimit1-2556.docx

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#ep#แนวข้อสอบ#n-net#ครูผู้ช่วย กศน.#ค่าขีดจำกัดล่าง#ประเมินฯภายนอก#เทียบระดับฯขั้นสูงสุด

หมายเลขบันทึก: 549758, เขียน: 29 Sep 2013 @ 20:42 (), แก้ไข: 29 Sep 2013 @ 22:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สนใจสอบถามเรื่องการสอบบรรจุนะคะ...ผู้ที่เรียนครู 5 ปี สามารถบรรจุตามโรงเรียนได้ทันทีหลังจบ หรือ ต้องสอบบรรจุค่ะ...เพราะอ่านดูก็ยังมีการรับสมัคร มีการสอบบรรจุ นะคะ 

แล้วแต่นโยบายในแต่ละยุคสมัยครับ ระยะแรกตอนที่มีผู้จบหลักสูตรครู 5 ปีน้อย ก็มีการแบ่งโควต้าอัตราว่างไว้ให้บรรจุได้ทันที  แต่ตอนนี้ไม่แล้วครับ ตอนนี้มีผู้จบหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 6 หมื่นกว่าคนแล้ว ต้องสอบบรรจุแล้วครับ 

เขียนเมื่อ 

 .... นโยบาย เปลี่ยน ... งานที่่ปฎิบัติก็เปลี่ยนตามนะคะ .... 

ใช่ครับ Dr. Ple เปลี่ยน รมว. ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ได้ข้อมูลมากเลยครับ