แนะนำฅนคอเดียวกัน

 ต้องขอแสดงความยินดี ชนิด Two in One คือ ต้องขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คนใหม่ล่าสุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบูรณ์ เทียนทอง สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ท่านอาจารย์หมอสมบูรณ์ เป็น ศิษย์เก่าสายเลือดสีอิฐ จิตศรีนครินทร์  เป็นอาจารย์วิสัญญี ท่านแรกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์ และ ท่านยังรับผิดชอบ KM และ มี Blog ที่เราสามารถติดต่อกับท่านได้ที่นี่ ครับ http://gotoknow.org/profile/somthi

 อีกประเด็น คือ ขอแนะนำ www ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ เน้นเรื่องการจัดการความรู้ คลิก ได้ที่นี่ครับ

JJ