เสร็จภารกิจเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

ganeshnoi07
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เสร็จภารกิจเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
      ตลอดระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา (ส.ค.-ก.ย.) มจร.วส.เชียงราย ได้ปฏิบัติภารภิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานมหกรรมส่งเสริมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มหาปริณายก ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๖ 

        จึงขอขอบคุณ สพป.เชียงรายทั้ง ๔ เขต สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ได้ช่วยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๖ ประเภทไปแข่งขันระดับภาค และนักเรียนในจังหวัดเชียงรายได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันระดับประเทศ ๒ รายการ เป็นระดับประถมศึกษาท้ง ๒ รายการ ได้แก่ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยธรรมะ ซึ่งมี ด.ญ.ธัญชนก ฤทธิรงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านร่องบัวลอย อ.เวียงชัย เป็นตัวแทน และ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ซึ่งมีโรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา อ.เชียงแสนเป็นตัวแทน
       ผลการประกวดระดับประเทศ ตัวแทนของเชียงรายทั้ง ๒ รายการได้รางวัลชมเชยทั้ง ๒ รายการ จึงขอขอบคุณครู ผู้บริหารทั้ง ๒ โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง...

ดูคลิปวีดีโอได้ที่นี่ คลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับ...ดีใจกับน้องๆ ด้วยครับ...อาจารย์สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

 

        ... ดีใจกับน้องด้วย นะคะ .... เยี่ยมจริงๆ ค่ะ