พัฒนาทศพักตร์ และ ร่วมสร้างทีมงานคุณอำนวย ครั้งที่ ๒

 สืบเนื่องจากที่ได้รับมอบหมายจากทีมงาน "คุณอำนวยแห่งบ้านผู้หว่าน ๒ หรือ ชุมชน KFC(oP)" หลังจากที่ทีมงานได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๔๙ (คลิก) ภาพข้างล่าง ด้วยความร่วมมือของทีมงานในเครือข่าย ประกอบด้วยท่านชายขอบ พี่เม่ย พี่เมตตา พี่เทียง 

ภาพกิจกรรม สร้างความไว้วางใจ ก่อนเปิดใจเล่า เคล็ดวิชา

กิจกรรมที่ชุมชน KFC(oP)จะได้ร่วมจัดพร้อมกับการ "เสวนาเครือข่าย UKM" ครั้งต่อไปจะจัดโดย ทีมงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ท่านBeeMan ท่านSuperBoy และ ชาวNU_QA_KM จะมาร่วมด้วย

 ท่านพี่เมตตาได้ให้โควต้ากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายแห่งละ ๓ ท่าน กำหนดการที่ได้ร่วมร่างกันมีดังนี้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยในหัวข้อ " ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ"
ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

  08.30 - 09.00.เกริ่นนำ ความเป็นมา และเป็นไป   

 09.00 - 10.00."Getting to know you"

  10.00 - 10.30.รับประทานอาหารว่าง

  10.30 - 12.00.World cafe (5 station)

  12.00 - 13.00.รับประทานอาหารกลางวัน (ชม VCD เสียงกู่จากครูใหญ่)

  13.00 - 14.30.การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารแบบ B2B

  14.30 - 15.00.รับประทานอาหารว่าง

  15.00 - 16.00.สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan)การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ     16.00 - 16.30 น.สรุปและปิดการฝึกอบรม ฝึกอบรม

สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan) การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ

  1.  ระดับหน่วยงาน (ตน/ฅน/งาน ของเจ้าของ)

  2.   ระหว่างหน่วยงาน ( ในองค์กรของเจ้าของ)

  3. ระดับชาติ (กับทีมคุณอำนวยทั่งประเทศ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  คุณอำนวยมือใหม่หัดขับของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเครือข่าย (UKM)  แห่งละ ท่าน

  สำหรับชาวมอดินแดง เชิญเข้าสัมมนา วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ห้องประชุม SME อาคารศูนย์บริการวิชาการชั้น ๖ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.ครับ

JJ