เมื่อใจเป็นกุศล…สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเมตตา


หลังจากที่ข้าพเจ้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนพม่ากลุ่มนี้... ที่พวกเค้ามีพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา เฉกเช่นเดียวกันกับพวกเราชาวไทย เมื่อพวกเค้ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ใช้เวลาว่างที่เหลืออยู่ สร้างบุญกุศลด้วยการรวบรวมเงินทองที่เก็บไว้ และนำเงินส่วนนี้มารวมกัน เพื่อสร้างสิ่งสักการะอันเป็นค่านิยม ในแบบฉบับของพวกเขา

วันที่ข้าพเจ้าเข้าไปในที่ชุมนุมภายในโรงทานของวัด ซึ่งวันนั้นมีทั้งพระคุณเจ้า เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระสงฆ์อีกประมาณ 6-7 รูป ภายในโรงทาน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านจากชุมชนแห่งนี้

ระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินเข้าไป ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า มีชาวพม่าส่วนหนึ่งที่นั่งหลบมุมอยู่ท้าย ๆ โรงทานนี้ด้วย

ข้าพเจ้าพร้อมชาวพม่า นำของมาเพื่อถวายพระในครั้งนี้ด้วย สิ่งของทั้งหมดเป็นเงินที่พวกเค้าตั้งใจซื้อเพื่อมอบให้ข้าพเจ้าและตัวแทนของพวกเค้า อีก 2-3 คน ถวายแด่พระคุณเจ้า

ข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าคาดเดาว่า ท่านน่าจะเป็นที่เคารพของคนในชุมชนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหลียวหลังไปมองคนพม่ากลุ่มที่นั่งรวมตัวกันอยู่ สายตาของข้าพเจ้าอยากบอกบางสิ่งบางอย่างให้พวกเขาเหล่านั้นรับรู้

ใจของข้าพเจ้า รับรู้ได้ในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งจากความไม่แน่นอนในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาที!!ตรงหน้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับรู้.การขาดโอกาสและช่องทางในการสื่อสารของพวกเขา และหลาย ๆ สิ่งในใจที่ค้างคาใจของพวกเขาอยู่

หลังจากพระคุณเจ้าท่านเทศนาจบ ท่านสวดมนต์ ให้ศีลให้พร แก่ชาวบ้านภายในโรงทานแห่งนี้ และกำลังฉันท์ภัตราหารอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็ได้ถือโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านนั้น

สาระสำคัญที่ข้าพเจ้าได้พูดคุย ก็คือ..เรื่องของที่มาที่ไปในการสร้างเจดีย์ครั้งนี้

การพูดคุย ขยายวงกว้างขึ้น.จากหนึ่งคนกลายเป็นสองคน สามคน และลามไปทั่วโรงทานของวัด จนกระทั่งต้องมีการใช้ไมโครโฟนพูดคุยกัน

การพูดหากพูดด้วยอารมณ์และความรู้สึกโกธรแค้น หรือเกลียดชั่งแล้ว

ข้าพเจ้ารับรู้ถึงหม้อต้มน้ำที่เดือด รับรู้ถึงความร้อนในใจคน มากกว่าเหตุผลที่ชัดเจน

การปฏิเสธ. การสร้างเจดีย์ของคนพม่าในชุมชนแห่งนี้ ถูกต่อต้านอย่างมาก

ข้าพเจ้ามองประเด็นสำคัญ ที่ชาวบ้านพูดมา รับรู้ถึงความคับข้องใจที่พวกเค้าสะสมไว้นานมาก

ข้าพเจ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ข้าพเจ้าจึงไม่ทราบความจริงว่า..เหตุใด หรือผลใดถูก เหตุใดหรือผลใดผิด

แต่วันนี้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้า.ดีที่สุดแล้ว

ข้าพเจ้าได้พูดถึงสิ่งที่ชุมชน จะได้รับจากการสร้างเจดีย์ของคนพม่าในครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้าง? และอีกสองปีข้างหน้าเมื่อไทยเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศแล้ว จะเป็นอย่างไร?

ข้าพเจ้าพูดถึง ความสุขในชุมชน ของคนไทยในพื้นที่ กับคนพม่าที่เข้ามาทำงานในชุมชนแห่งนี้

ข้าพเจ้าพูดถึงสันติภาพที่จะเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าพูดถึงการหลอมรวมกันโดยใช้ศาสนาเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจระหว่างชาวไทยและชาวพม่าในชุมชนแห่งนี้

ข้าพเจ้าไม่เสียใจเลยกับการทำหน้าที่ตรงนี้ของข้าพเจ้า และชุมชนแห่งนี้ไม่ยอมรับ

วันคืนล่วงเลยลับ..ผ่านไป

เราไม่อาจย้อนเวลากลับมาอีกได้

บางครั้ง บางที เราอาจคิดได้ และอยากให้มันหวลคืนกลับมาใหม่. แต่มันก็มิอาจเป็นไปได้เสียแล้ว

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียดาย ช่วงเวลาที่เราได้สูญเสีย บางสิ่งบางอย่างในวันนี้ไป.

วันนี้เราอาจดีใจกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไป

หากเราลองมานั่งทบทวนและมองมันใหม่

มองมันให้ลึกๆ ลงในใจของผู้คนที่เขารู้สึกสุญเสียดูบ้าง

ข้าพเจ้ารับรู้ถึง.ความเปลี่ยวเหงาในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเลยละ

วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของชุมชน ก็จะยังคงอยู่

และเราก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ ที่จะต้องอยู่ร่วมกับพวกเค้า

ข้าพเจ้าแคว้งอยู่ครู่ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

แต่แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้น

และไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ข้าพเจ้าคิดของข้าพเจ้าเช่นนี้

เสมือนหนึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่านเห็น และท่านได้โปรดเมตตา ในบุญกุศลและความบริสุทธิ์ทางใจของคนพม่ากลุ่มนี้

พระเดชพระคุณเจ้า เจ้าคณะจังหวัด ท่านได้มีเมตตาพูดกับชาวบ้านที่มารวมตัวอยู่ในโรงทานแห่งนี้ ใจความสำคัญที่ท่านพูด ความว่า ศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เราก็ยังดั้นด้นกันไปกราบไหว้ อย่างเจดีย์ชเวดากองที่พม่า พวกเราก็ไม่ปฏิเสธเลยที่จะไป สิ่งที่เรากราบไว้บูชานั้น เรากราบไหว้ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหาก

เจดีย์ที่คนพม่าสร้างค้างไว้ยังไม่แล้วเสร็จที่แห่งนี้ก็เช่นกัน

พวกเค้าสร้างสิ่งเคารพสักการบูชาที่เป็นสิ่งแทนตัวของพระพุทธองค์ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างไร?

โยมน่าจะยอมให้พวกเขาสร้างนะ เพราะสิ่งที่พวกเขาสร้างนี้ มันอยู่ในแผ่นดินไทย อย่างไรพวกเขาก็เอากลับไปไม่ได้.สิ่งที่พวกเขาขอนำติดตัวไปกับพวกเขาคือบุญกุศลต่างหาก

เมื่อการเจรจาไม่เป็นผล..พระคุณเจ้าท่านจึงยุติการพูดคุย และเดินออกไปดูเจดีย์ที่สร้างค้างไว้

ข้าพเจ้าถือโอกาส เดินตามพระคุณเจ้าท่านไป

พระคุณเจ้าท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า "เมื่อเค้าไม่ให้สร้างก็อย่าไปฝืนสร้าง ปล่อยไปเถอะโยม"

ข้าพเจ้าได้แต่พยักหน้า และสบสายตากับพระคุณเจ้า เจ้าคณะจังหวัด

ก่อนที่พระคุณเจ้าจะเดินกลับไปที่รถ เพื่อกลับวัดของท่าน ท่านได้แวะมายังกลุ่มคนพม่า ที่นั่งยองๆ อยู่ข้างล่างใกล้ฐานเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสนี้ พูดกับพระคุณเจ้าว่า.

กระผมขอความเมตตาจากพระคุณเจ้า หากพระคุณเจ้า มีเมตตาต่อคนพม่ากลุ่มนี้ เป็นไปได้มั้ยครับที่พระคุณเจ้าจะให้ความเมตตา ต่อคนพม่ากลุ่มนี้ ให้พวกเขาสร้างสถูปเจดีย์แบบนี้ใหม่ ไว้ที่วัดของพระคุณเจ้าเอง

ข้าพเจ้าไม่คาดหวังว่า พระคุณเจ้าท่านจะตกปากรับคำในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด ณ ช่วงเวลานั้น

แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่คาดหวังก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น จริง ๆ

ท่านทรงมีเมตตาต่อคนพม่ากลุ่มนี้ ท่านออกปากครับว่า เอาซิโยม

ข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า.เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุด

ข้าพเจ้าไม่รอช้าที่จะพูดกับคนพม่ากลุ่มนี้ว่า เราจะมัวรอช้ากันอยู่ทำไม? ก้มลงกราบพระคุณเจ้าท่านซิ ที่ท่านให้ความเมตตา แม้แต่ตัวของข้าพเจ้าเอง ก็ต้องก้มลงกราบพระคุณเจ้า ร่วมกับคนพม่ากลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

นี่คือความซาบซึ้งใจ ที่มีค่า มีความหมายต่อพวกเขาเหล่านี้

นี่คือความสุขทางใจในชีวิตที่พวกเขาได้รับ ในขณะที่ความฝันของพวกเขากำลังจะหลุดลอยไป

นี่คืออานิสงส์ของความบริสุทธิ์ใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา จนพระเดชพระคุณเจ้า เจ้าคณะจังหวัด ท่านรับรู้ได้ และท่านได้ตอบแทนพลังแห่งความศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยวิธีนี้

ข้าพเจ้าจึงไม่น่าจะกล่าวเกินจริงที่ว่า..

เมื่อใจเป็นกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเมตตา

สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกุศลต่อตัวข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน

หมายเลขบันทึก: 548826เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2013 23:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2014 00:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

ขออนุโมทนาด้วยนะคะ

พระพุทธองค์อยู่ในใจของผู้ทำคุณเพื่อคุณงามความดี

สาธุความดีค่ะ

ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณแสงแห่งความดีนะครับ...

...ชื่นชมและเป็นกำลังใจในความตั้งใจที่ดีของคุณแสงนะคะ...ไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการสร้างสถูปเจดีย์ของชาวพม่าในประเทศไทย... แต่คิดว่าจะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทางกรมศาสนา...หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง...เพราะรายละเอียดคงมีมากกว่าเพียงเจ้าอาวาสอนุญาตนะคะ...

สาธุครับ

เอาน้องตุ๊กตามาฝาก

 

   ภาพนี้ สื่อความหมายและมีความหมาย นะคะ ....

 

  น้องแสง สบายดีนะคะ 

 

คนคิดดี ทำดี ผลย่อมออกมาบริสุทธิ์...ขอบคุณมากสำหรับการนำเสนอความดีครับคุณแสง...

เป็นข้อคิดที่ดี เป็นกำลังใจ...เป็นแรงบันดาลใจให้สู้อย่างไม่ถอย

คุณแสงครับ

เอาน้องตุ๊กตาที่ไปโรงเรียนบ้านหนองผือมาฝากครับ

 

ตามมาให้กำลังใจ เข้าใจว่า เข้าใจผิดกันนะครับ

พยายามติดต่อ แต่งง งง ว่า ทำไมติดต่อไม่ได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี