ราคา

ทุกวันนี้โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น การสื่อสารอย่างรวดเร็ว การเปิดการค้าเสรีกับหลายๆ ประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้คู่แข่งจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรมหาชน รวมทั้งสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่สงบทางทางการเมืองและการก่อการร้าย สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการแข่งขันทางธุรกิจ

 

      ผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวโน้มของความต้องการและความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจต่อสินค้าและบริการมากขึ้น แต่ลูกค้ามีเวลาและความอดทนน้อยลง อีกทั้งยังต้องการความสะดวกสบาย การรับประกัน สิทธิพิเศษและการบริการที่ตรงใจมากขึ้น รวมถึงต้องการประสบการณ์ใหม่ๆที่ประทับใจ แต่สิ่งเดียวที่ไม่ต้องการให้สูงขึ้นคือ ราคา นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)