การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

              การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการทำงานและเสริมสร้างความสามารถของสมองทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น บังเกิดความชำนาญในทักษะและการปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้น และที่สำคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอกงามขึ้นในจิตใจของผู้เรียนตอนแรกรู้สึกเบื่อ ๆ "นี่เราต้องทิ้งเด็กให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ทิ้งไว้กับใบงาน กับการอ่านหนังสือเรียน อีกแล้วเหรอ" อย่างน้อยก็น่าจะครึ่งวันเช้า เดินถือแฟ้มโครงการเข้าห้องนิเทศ ด้วยความไม่สนใจอะไรมากนัก  เวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง การนิเทศเริ่มเข้มข้นขึ้น ฉันเริ่มให้ความสนใจและจับประเด็นอย่างจริงจัง ท่าน ผศ.เกลียวพันธ์ เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมากจริง ๆ ท่านมีเทคนิคในการสอนเด็กอย่างที่เราคาดไม่ถึง หลายต่อหลายอย่างที่ได้รับวันนี้ ยากที่จะถ่ายทอดคำพูดของท่านออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อให้เห็นชัดเจน  แต่มันชัดเจนอยู่ที่ใจของคุณครูทุกคน

                     ก่อนเข้ารับการนิเทศคิดว่า"เสียเวลา" แต่เมื่อการนิเทศจบลงกลับคิดว่า "ใช้เวลา" แทน เพราะมันเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า จึงมิควรใช้คำว่า "เสียเวลา" บทสรุปของวันนี้ที่พอจะถ่ายทอดออกมาได้อยู่ที่ว่า  วิธีการสอนตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เสนอให้ครูใช้วิธีสอนเพียงสามแบบ คือ  - Problem-Based Learning: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  - Project- Based Learning: การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และ - Research-Based Learning: การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จะเลือกวิธีสอนแบบใดควรคำนึงถึงสาระวิชา มิได้เจาะจงว่าให้ใช้สามวิธีนี้เท่านั้นการวิจัยในชั้นเรียนไม่ควรกำหนดเรื่องที่กว้าง  เริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ

                   การทำโครงงานเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสจริงให้มีความหลากหลายด้วยการบูรณาการกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา ครูต้องมีกระบวนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นลำดับขั้น รับการนิเทศแล้ว คิดทบทวนตัวเอง ทำให้ค้นพบว่า ด้วยปัจจัยต่างๆด้วยความกดดันในเรื่องของการ ."สอนไม่ทัน" "เสียเวลากับการอบรมแบบผลาญงบฯ"หรือแม้แต่การสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูง  เหล่านี้ทำให้ฉันเป็นครูที่สอนไม่ได้เรื่อง เช่น

            -ใจร้อน ชอบเฉลยคำตอบให้เด็ก แทนที่จะให้เวลาเด็กคิดนาน ๆ และป้อนคำถามจนเด็กคิดได้

           - ข้ามขั้นตอนในการสอน รวบรัด อยากให้เกิดสัมฤทธิผลเร็ว ๆ

 

            -ยังไม่ค่อยดึงเรื่องใกล้ตัว  หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กมาใช้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนมากนัก ทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียนแล้วไปสรุปว่า นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)