"สันติวิธี" วิธีโดยสงบ

สันติวิธี” วิธีโดยสงบ

สันติ หมายถึง ความสงบ  หมายเอาความสงบที่เกิดจาก กาย  วาจา และ ใจ และ สรุปได้ ๒ ทาง คือ สันติภายนอก และ สันติภายใน

    สันติภายนอก คือ การกระทำที่ไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนสู่ตนและผู้อื่น เช่น ไม่เบียดเบียนกันโดยทางกาย วาจา ต่อ ชีวิต และ ทรัพย์สิ้น  สันติภายนอกนี้ มี ๒ ทาง คือ 

    ๑.สันติทางกาย มี กายสุจริต ๓ อย่าง

    ๒.สันติทางวาจา มี วาจาสุจริต ๔ อย่าง

สันติภายใน คือ การคิดในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นด้วยจิตที่มีพรหมวิหาร ๔ รวมถึงการฝึกหัดจิตตนให้สงบ สันติภายใน มี ๑ ทางคือ

    ๑.สันติทางจิตใจ(ปัญญาจิต) มี มโนสุจริต ๓ อย่าง

    การกระทำใดๆก็ตาม มีคำว่า"สันติ" ต้องเข้าใจความหมาย และ นำมาใช้ให้ถูกวิธี แต่ไม่ใช่ "สันติ" แบบนักการเมือง  นักเผด็จการ นักปกครอง กลุ่มผู้ชุมนุม เป็นต้น  

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพระพุทธศาสนาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 

  สันติ หมายถึง ความสงบ  ....

 

ความสงบ... ที่เกิดจาก กาย  วาจา และ ใจ 

สรุปได้ ๒ ทาง คือ

   - สันติภายนอก

   - สันติภายใน

 

 

ขอบคุณเรื่องความสงบ 

อีกแง่
IP: xxx.11.239.205
เขียนเมื่อ 

สันติ คือทางแก้ไข ทุกปัญหา เหตุจากการแย่งมวลชน

ทำไมชาวใต้ถึงฟังกลุ่ม บีอาร์เอ็น มากกว่า รัฐ เพราะ กลุ่ม บีอาร์เอ็น สามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า พวกเขากตัญญูสูงสุดได้. เพราะเขากตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้า หายใจ มันคือการใฝ่หาของมนุษย์โดยพื้นฐานว่า เขาจะฟังผู้กตัญญู และ จะต่อต้านผู้มีจิต เนรคุณ นั่นเอง

ลองปรับกันซักนิด จะครองใจชาวบ้านได้ง่ายขึ้น. ด้วยการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ถึง เนรคุณ

อีกแง่
IP: xxx.11.239.205
เขียนเมื่อ 

สันติ คือทางแก้ไข ทุกปัญหา เหตุจากการแย่งมวลชน

ทำไมชาวใต้ถึงฟังกลุ่ม บีอาร์เอ็น มากกว่า รัฐ (จากการ สรุปโดย พล.อ เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ. สถาบันสันติวิธี)) เพราะ กลุ่ม บีอาร์เอ็น สามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า พวกเขากตัญญูสูงสุดได้. เพราะเขากตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้า หายใจ มันคือการใฝ่หาของมนุษย์โดยพื้นฐานว่า เขาจะฟังผู้กตัญญู และ จะต่อต้านผู้มีจิต เนรคุณ นั่นเอง. จงกตัญญูให้เท่าเทียมผู้ที่ท่าน จะเข้าพัฒนาเขา

ลองปรับกันซักนิด จะครองใจชาวบ้านได้ง่ายขึ้น. ด้วยการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ถึง เนรคุณ