<เล่าสู่กันฟัง>ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบางละมุง

   

นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ฯ (กรรมการ กศน.ต.โนนข่า)
นายสัมฤทธิ์ พานนนท์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ
นางณัฐนิธิ อักษรซิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า
นายประเสริฐ เลิกนอก รองประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ (กรรมการ กศน.ต.โนนข่า/ประธานสภา อบต.)
นายดาวเรือง บัวโฮง ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ(กำนันตำบล/กรรมการ กศน.ต.โนนข่า)

          นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า เรียนเชิญคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเด็ล กรรมการ กศน.ตำบลโนนข่า ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 คน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักในการน้อมนำปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหลักและแนวทางการพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า

นายดาวเรือง บัวโฮง

นายประเสริฐ เลิกนอก

นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)