ต้มเห็ดในน้ำเดือด 2-3 นาที ช้อนขึ้นให้สะเด็ดน้ำ แล้วมาทอด เห็ดจะไม่หด