ถ้าอยากรู้ว่าไข่ฟองไหนดิบ ฟองไหนสุก ลองหมุนไข่บนพื้นโต๊ะ ฟองที่สุกจะหมุนได้เร็ว ฟองที่ยังดิบจะหมุนได้ช้า