บริจาคคอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ใช้และไม่เก่าเกินไป โดยรับบริจาคและรวบรวม ทั้ง Monitor CPU RAM Harddisk ฯลฯ

มูลนิธิวิสุทธิคุณ 120/1 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

http://www.wsk.or.th

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนในชนบท

มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา (PBF)

52/702 ม.เมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

http://www.pbf.or.th

มูลนิธิกองทุนไทย

โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม โทร. 02-314-4112-3

http://www.give2all.com

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* * ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]