ถ้าจะแกงหอยขม ต้องแกงข้างขึ้น หอยจะอ้วนและอร่อยกว่าแกงข้างแรม และไม่มีลูกหอยตัวเล็กๆ