สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/1

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้น ม. 6/1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
     การเรียนการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.6 นักเรียนปฏิบัติโครงงาน ตามแนวคิด บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งในขั้นที่ 5 นักเรียนต้องมีการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯในเรื่องที่นักเรียนจัดทำโครงงาน พร้อมใส่ภาพประกอบให้สวยงาม เป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานีต่อไป

 

ดังตัวอย่าง นักเรียนทำโครงงานเรื่อง "งานประเพณีตักบาตเทโว" ให้นักเรียนบันทึกส่งดังนี้ค่ะ
1. เขียนสรุปองค์ความรู้เป็นความคิดรวบยอดบอกลักษณะสำคัญ/กระบวนการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนจัดทำ 1 ภาพ
3. พิมพ์ชื่อกลุ่ม ชื่อ-สกุล เลขที่ ของสมาชิกทุกคน  ที่ด้านล่างของภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เช่น

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ถือเป็นประเพณีที่สำคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกปี พระสงฆ์ที่จะพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 500 รูป จะเดินลงบันได 499 ขั้น เป็นแถวลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง นำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด และรวมไปถึงการตักบาตรด้วยขาวต้มลูกโยนด้วย ในวันนั้นประชาชนจะมาร่วมทำบุญกันตักบาตรอย่างพร้อมเพียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวทุกปี ในวันนี้คหบดีของจังหวัดอุทัยธานี จะนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้มาจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อรำลึกถึงคุณค่าที่ช้างมีต่อชาวอุทัยธานีซึ่งแต่ก่อนมีอาชีพทำไม้ นักท่องเที่ยวจะมาชมและถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกไว้ด้วย

ประเพณีตักบาตรเทโว

สมาชิกกลุ่ม 61_group7  
    1. นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว       เลขที่ 8
    2. นางสาวนภัสสร งามขำ     เลขที่ 22
    3. นางสาววริศรา กางกรณ์    เลขที่ 32
    4. นางสาวอังคณา ดิษเจริญ   เลขที่ 42

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#ประเพณีตักบาตรเทโว#การสรุปองค์ความรู้

หมายเลขบันทึก: 546918, เขียน: 29 Aug 2013 @ 10:17 (), แก้ไข: 29 Aug 2013 @ 10:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

    

ดีมากๆ ค่ะ ...... สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงาน...เด็กๆจะได้บทสรุป ที่เกิดคุณค่า นะคะ .... ขอบคุณบันทึกดีดี นี้ค่ะ

นางสาวอุษา มากอง
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

        สุ่มไก่คุณตา พบว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านานตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เนื่องจากสมัยก่อนนั้นนิยมเลี้ยงไก่ชนกันอย่างแพร่หลายรวมถึงในยุคปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ จนถึงผู้ใหญ่สุ่มไก่คุณตาก็ยังเป็นที่นิยมของลูกๆค้าในวัยต่างๆมากมาย และกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวต่างๆของสุ่มไก่คุณตา มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนี้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไปจากแบบการประเมินระดับความพึงพอใจบอกได้ว่าสุ่มไก่คุณตา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีสมควรที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเหมาะแก่การประกอบอาชีพเสริมเนื่องจากสุ่มไก่ มีความคงทนวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นดีแต่ควรที่จะปรับปรุงรูปแบบให้แปลกใหม่เพราะรูปแบบเป็นรูปแบบดั้งเดิม

สุ่มไก่คุณตา

 

 สมาชิกกลุ่ม  61group4

1.นายจิรพัฒน์  แดงดีมาก  เลขที่1

2.นายธนพล    เทพรัตน์   เลขที่  7

3.นางสาวสุนัดดา  เกตุเส็ง  เลขที่  35

4.นางสาวอุษา    มากอง   เลขที่  37

ที่อยู่เว็บไซต์  http://202.143.169.20/utw2556/5661group4/index.html

นายณัฐกานต์ จั่นหนู
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

     จากการศึกษาค้นคว้า “แพลูกบวบ” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าแพลูกบวบเป็นยานพาหนะที่ใช้ขนสิ่งของและสินค้าทางเกษตรกรรม เพื่อค้าขายในสมัยก่อน เป็นที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นกระชังเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำเพื่อเลี้ยงชีพและค้าขายเนื่องจากสมัยก่อนเส้นทางการเดินทางโดยถนนมีความยากลำบากและมีระยะทางไกลใช้เวลามาก  ผู้คนในสมัยนั้นจึงนิยมเดินทางทางน้ำด้วยเรือและแพลูกบวบเพราะมีความสะดวกกว่าการใช้ถนน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวความเป็นมาของแพลูกบวบของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป

แพลูกบวบ

สมาชิกลุ่ม  61group12
1.  นายณัฐกานต์       จั่นหนู         เลขที่   14
2.  นางสาวดวงกมล   จำเนียลพล    เลขที่   19
3.  นางสาววริศรา      บุญศรี         เลขที่   29
4.  นางสาวสุภาณีย์    สงัด           เลขที่   44

นายอาสาฬห์ นุกูลอุดมพานิชย์ เลขที่ 12
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาภูมิปัญญา ร้านน้ำปั่นพี่ปลา เป็นร้านน้ำปั่นที่คนนิยมไปซื้อกันซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี
เพราะร้านพี่ปลาน้ำปั่นเป็นร้านน้ำปั่นที่เกิดจากความชอบของเจ้าของร้านที่ลองทำด้วยตนเองภายหลังได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำน้ำปั่น
และคิดค้นสูตรน้ำปั่นให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติและความอร่อยมากขึ้นกว่าเดิม โดยปัจจุบันมีผู้จำหน่ายน้ำปั่นจำนวนมา กกลุ่มของข้าพเจ้าจึนำความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำปั่น มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้กับร้านพี่ปลาน้ำปั่น

พี่ปลาน้ำปั่น

สมาชิกกลุ่ม  61group10

1.นายศุภณัฐ  วิโนทัย เลขที่ 10

2.นายอาสาฬห์  นุกูลอุดมพานิชย์     เลขที่ 12

3.นางสาวพัชราภรณ์  ตรุโนภาส  เลขที่ 23

4.นางสาวสุหรรษา ศักดิ์ศิริโกศล เลขที่ 36

ที่อยู่เว็บไซต์  http://202.143.169.20/utw2556/5661group10/index.html

นายวันชนะ โสตถิพันธ์
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

        เรื่อง  ข้าวต้มลูกโยนหลากหลายไส้  พบว่ามีวิธีขั้นตอนการทำที่ไม่สับซ้อน  สามารถศึกษาได้จากหนังสือ  เว็บไซต์  และรายงานเล่มนี้  แล้วสามารถนำไปศึกษาและไปประดิษฐ์เป็นของใช้ด้วยตัวเอง  โดยนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  เช่น  เผือก  มันเทศ  กล้วยและอื่นๆ  มาประดิษฐ์เป็นเป็นไส้ของข้าวต้มลูกโยน  เพื่อที่จะใช้สิ่งของที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  จากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ลักษณะที่แปลกใหม่ของข้าวต้มลูกโยนเป็นที่น่าสนใจและเป็นจุดขายของสินค้า อีกทั้งรสชาติยังเป็นที่ต้องกรของผู้บริโภคในการประเมินครั้งแรกทางคณะผู้จัดทำได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องของความสวยงามของการห่อควรจะมีการพัฒนาให้เรียบร้อยกว่าเดิม ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้าวต้มลูกโยนและได้ทำแบบประเมินในชุดที่สองพบว่าข้าวต้มลูกโยนมีความสวยงามรสชาติอร่อยขึ้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและยังส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ข้าวต้มลูกโยน

สมาชิกลุ่ม  61group5
1.  นายวันชนะ  โสตถิพันธ์                 เลขที่   15
2.  นางสาวนฤมล  จันทร์วิบูลย์          เลขที่   20
3.  นางสาวพัชรินทร์  เทียมใหม่         เลขที่   24
4.  นางสาวชุติกาญจน์  ไวเชิงค้า       เลขที่   39

ที่อยู่เว็บไซต์  ::  http://202.143.169.20/utw2556/5661group5/

นางสาวณัฐริกานต์ พัฒนาภรณ์ เลขที่ 17
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

 

จากการทำเรื่องบะหมี่มีนาทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การทำบะหมี่อย่างถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าได้

ร้านบะหมี่มีนามีประสบการณ์ในการทำบะหมี่มากกว่า 30 ปี

จึงมั่นใจได้ว่าบะหมี่มีนามีความดั้งเดิมและ

สามารถหารับประทานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว

สำหรับคนที่ชอบทานอาหารจานด่วนหันมาทานบะหมี่เพื่อเปลี่ยนรสชาติ

กับบรรยากาศเพื่อความรื่นรมย์ในการทานอาหารนะค่

สมาชิกกลุ่ม  61group11

1. นายวิรุฬห์ ลีลาชัย เลขที่ 7

 

2.นางสาวณัฐริกานต์ พัฒนาภรณ์ เลขที่ 17

 

3.นางสาวมิลรัตน์ ยิ้มรอด เลขที่ 28

4.นางสาวสรัญญา ชีวะคำนวณ เลขที่ 33

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพร เสิบกลิ่น
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปลาแรดทอด พบว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีมาช้านานตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เนื่องจากสมัยก่อนนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่บนแพในแม่น้ำสะแกกรังและได้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลาแรดในกระชัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผุ้คนนิยมนำปลาแรดประกอบอาหาร
หลายประเภทหนึ่งในนั้นคือ ปลาแรดทอด และกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำข้อมูลต่างๆของ
ปลาแรดทอด มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อที่จะเป็นการสืบสานประเพณีด้านอาหารของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะทำให้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนี้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไป จากแบบการประเมินระดับความพึงพอใจบอกได้ว่าปลาแรดทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ดีสมควรที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเหมาะแก่การประกอบอาชีพเสริมเนื่องจาก
ปลาแรดทอดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ มีก้างน้อย สามารถบริโภคกันได้หลายคนจึง
ทำให้ในการบริโภคแต่ละครั้งเราก็จะสูญเสียปลาแค่ 1 ตัว ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับปัญหาการสูญพันธุ์ของปลาแรด

สมาชิกกลุ่ม  61group6

1.นายจิรวัฒน์  โคกพูน

2.นายณัฐพร  เสิบกลิ่น

3.นางสาวศริลรา  น้อยวงศ์

4.นางสาวศิริวรรณ  สุระดม

ที่อยู่เว็บไซต์  http://202.143.169.20/utw2556/5661group6/index.html

นางสาวกัญญาณัฐ ปิ่นทอง
IP: xxx.143.169.23
เขียนเมื่อ 

      ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีเพลงพื้นบ้านท่าโพ พบว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ เนื่องจากในอดีตบ้านท่าโพเคยเป็นจุดค้างแรมของขบวนค้าขายหรือกองทัพ ชาวบ้านจึงได้มีการร้องรำทำเพลงสืบทอดมาเป็นเพลงพื้นบ้านท่าโพจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้เพลงพื้นบ้านท่าโพได้มีการสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่โดยคณะกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ จังหวัดอุทัยธานี
         กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวต่างๆของเพลงพื้นบ้านท่าโพ มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านท่าโพสืบต่อไป

 

นางสาวกัญญาณัฐ   ปิ่นทอง ม.6/1 เลขที่ 38

นางสาวธนิกา   พัฒโนทัย   ม.6/1 เลขที่40

นางสาวนฤมล  รักสัตย์  ม.6/1 เลขที่ 41

นางสาวสมพร   แสนแก้ว ม.6/1 เลขที่ 43

นางสาวพัสสุ สีแก้วน้ำใส
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

กาแฟโบราณร้านป้าทองเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่มีมา 42 ปีแล้วสมัยก่อนคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกาแฟโบราณเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับกาแฟสมัยใหม่ขึ้นแต่ร้านกาแฟโบราณก็ยังเป็นที่นิยมกับกลุ่มวัยต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุโดยคณะผู้จัดทำได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับประวติความเป็นมาต่างๆมาเผยแพร่งเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้คนรุ่นหลังหันมานิยมรับประทานกาแฟโบราณมากขึ้น

กาแฟโบราณป้าทอง

สมาชิกกลุ่ม  61group9

1.นายนุชากร  นิโรจน์

2.นางสาวนฤมล  อ้นแพ

3.นางสาวพัสสุ  สีแก้วน้ำใส

4.นางสาววริศรา  โตวิวัฒน์

 

ที่อยู่เว็บไซต์  http://202.143.169.20/utw2556/5661group9/index.html

นางสาวกัญญาณัฐ ปิ่นทอง
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

        ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีเพลงพื้นบ้านท่าโพ พบว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ เนื่องจากในอดีตบ้านท่าโพเคยเป็นจุดค้างแรมของขบวนค้าขายหรือกองทัพ ชาวบ้านจึงได้มีการร้องรำทำเพลงสืบทอดมาเป็นเพลงพื้นบ้านท่าโพจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้เพลงพื้นบ้านท่าโพได้มีการสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่โดยคณะกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ จังหวัดอุทัยธานี
         กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวต่างๆของเพลงพื้นบ้านท่าโพ มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านท่าโพสืบต่อไป

เพลงพื้นบ้านท่าโพ

นางสาวกัญญาณัฐ   ปิ่นทอง ม.6/1 เลขที่ 38

นางสาวธนิกา   พัฒโนทัย   ม.6/1 เลขที่40

นางสาวนฤมล  รักสัตย์  ม.6/1 เลขที่ 41

 

นางสาวสมพร   แสนแก้ว ม.6/1 เลขที่ 43

ที่อยู่เว็บไซต์ : http://202.143.169.20/utw2556/5661group3/

นางสาวจริยาพร ฟักผล
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

แม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญกับชาวอุทัยธานีเป็นอย่างมากโดยเป็นทั้งที่อยู่อาศัย
แหล่งประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆอาทิเช่น
การแข่งเรือยาว โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงของแม่น้ำสะแกกรังนั่นก็คือปลาแรดที่มีเนื้อนุ่ม
หอมหวาน หลายคนเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้เพราะแม่น้ำสะแกกรังมีแร่ธาตุไหลเวียนดี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แม่น้ำสะแกกรังก็ยังมีความสำคัญกับชาวอุทัยธานีเหมือนเดิม เรือนแพที่ลอยข้างฝั่งแม่น้ำสะแกกรังก็ยังคงอยู่มีกระชังปลาที่เป็นแหล่งทำมาหากิน
ของชาวเรือนแพ ตลอดจนวัดโบสถ์ที่เป็นที่พึ่ึงพิงทางจิตใจของชาวบ้านมาช้านาน

แม่น้ำสะแกกรัง

 

1. นาย ตุลชัย เขียวชอุ้ม เลขที่ 6

 

 

ที่อยู่เว็บไซต์ : http://202.143.169.20/utw2556/5661group11/index.html

นางสาวจริยาพร ฟักผล
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

แม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญกับชาวอุทัยธานีเป็นอย่างมากโดยเป็นทั้งที่อยู่อาศัย
แหล่งประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆอาทิเช่น
การแข่งเรือยาว โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงของแม่น้ำสะแกกรังนั่นก็คือปลาแรดที่มีเนื้อนุ่ม
หอมหวาน หลายคนเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้เพราะแม่น้ำสะแกกรังมีแร่ธาตุไหลเวียนดี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แม่น้ำสะแกกรังก็ยังมีความสำคัญกับชาวอุทัยธานีเหมือนเดิม เรือนแพที่ลอยข้างฝั่งแม่น้ำสะแกกรังก็ยังคงอยู่มีกระชังปลาที่เป็นแหล่งทำมาหากิน
ของชาวเรือนแพ ตลอดจนวัดโบสถ์ที่เป็นที่พึ่ึงพิงทางจิตใจของชาวบ้านมาช้านาน

แม่น้ำสะแกกรัง

 

1. นาย ตุลชัย เขียวชอุ้ม เลขที่ 6

 

 

ที่อยู่เว็บไซต์ : http://202.143.169.20/utw2556/5661group11/index.html

นางสาวพีรดา ขันติวงษ์
IP: xxx.4.121.229
เขียนเมื่อ 

            จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานีเรื่องตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 พบว่าการเสด็จประพาสต้นแม้จะเกิดขึ้นเมื่อนานมามากแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 แต่ยังคงมีร่องรอยหลักฐานสำคัญไว้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าไปรับชมศึกษาประวัติความเป็นมาอยู่หลายอย่าง อาทิเช่น บาตรฝาประดับมุข ย่าม ตะเกียงและพระแสงราชศัตราวุธ อีกทั้งยังมีผู้รู้อย่างคุณปราโมช  เลาหะวรรณธนะที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานีทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยกลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกนำข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดอุมัยธานีและเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุทัยยังคงอยู่คู่กับเราชาวจังหวัดอุทัยธานีสืบไป

นางสาวนัทกานต์  ลือทุกข์สิ้น เลขที่ 22

นางสาวพีรดา     ขันติวงษ์    เลขที่ 26

นางสาวมาริสา    สุไทย       เลขที่ 27

นางสาวสิริวิมล    บัววัฒน์     เลขที่  34

ที่อยู่เว็บไซต์: http://202.143.169.20/utw2556/5661group1/