ราตรีนี้ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

 

.... อ่านแล้ว.... มองเห็นภาพ  และได้อารมณ์ มากๆ ค่ะ  

 

ขอบคุณค่ะ 

เขียนเมื่อ 

ไพเราะมากค่ะ

 

กินใจครับ... 

เขียนเมื่อ 

ราตรีนี้...มีความลึกซึ้งนะคะ...ขอบคุณค่ะ

ราตรีพาฝัน สื่อสร้างสรรค์ พรรณา ร้อยกลอนผ่อนชีวา เพิ่มคุณค่าของจิตใจ

ขอบพระคุณทุกกำลังใจครับ