วันครบรอบสถาปนา 22 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา : พัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้าหรือหยุดอยูกับที่


วันครบรอบสถาปนา 22  ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา : พัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้าหรือหยุดอยูกับที่

    ในวันอาคารที่ 20 สิงหาคม  2556   ก็จะมีการจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ครบรอบ 22 ปี และงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556  เริ่มเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในงานก็จะมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ชมวีดิทัศน์ มีการเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันการเป็นมรรคนายกน้อย การประกวดสื่อสารสอน และการประกวดร้องเพลงธรรมะส่งเสริมด้านคุณธรรมในระดับจังหวัด นอกจากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษโดยพระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ถ้าจะเปรียบเทียบวิทยาเขตพะเยากับคนที่มีอายุครบ 22 ปี  ก็ถือว่าเป็นวัยหนุ่มสาวเต็มตัวหรือเป็นวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย  และเป็นวัยที่จะเริ่มทำงานหาเงินหาทองเพื่อนำมาสร้างฐานะและจุนเจือครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ในสังคม เช่นเดียวกันกับ มจร. วิทยาเขตพะเยา ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงานที่ทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้ามาสู่องค์กรแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นให้องค์กรนั้น ๆ  ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น ระบบการบริหารจัดการของ มจร. วิทยาเขตพะเยา จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อความอยู่รอด และดำรงอยู่ขององค์กรในอนาคต สิ่งสำคัญผู้บริหารไม่ควรยึดหลักทฤษฎีระบบการบริหารงานแบบสมัยเก่า  ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยเก่าจะต้องมีลักษณะดังนี้    

1. ต้องมีอำนาจ

          2. ต้องมีบารมี

          3. ต้องมีพระเดช

          4. ต้องมีพระคุณ

ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

          1.ต้องมีความรู้   (Knowledge)

          2.ต้องมีคุณธรรม  (Moral)

          3.ต้องมีความเป็นผู้นำ (Leadership)

          4.ต้องมีวิสัยทัศน์    (Vision)

      นอกเหนือจากนั้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่ที่จะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ จะต้องเพิ่มบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ จะต้องมีบทบาทของนักบริหารยุคใหม่ คือจะต้อง

          1.เป็นครู

          2.เป็นเพื่อน

          3.เป็นพี่เลี้ยง

          4.เป็นแบบอย่างที่ดี

         กล่าวโดยสรุป ตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่ เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายหรือองค์กรอื่นๆ ที่จะต้องประสานสัมพันธ์  ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานอกจากจะรับภาระงานประจำตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว   จะต้องเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ยอมรับ และรู้จักการประสานสัมพันธ์ที่ดี  เช่น

1. จิตใจ และอัธยาศัยดี

2. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

3. รู้จักนิสัยใจคอผู้ร่วมงาน

4. นับถือ จริงใจ ให้เกียรติกัน

5. พร้อมจะร่วมมือช่วยเหลือ

6. รู้จักให้ มากกว่า รับ

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 546053เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2013 08:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2013 08:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

 

..... ดีจังค่ะ .... เหมือน.... วันครอบครัว .... ได้พบกันพร้อมหน้า-พร้อมตา นะคะ .... 

เสียดายที่ว่าเอานักเรียนข้างนอกมาร่วมกิจกรรมแล้วนิสิตของเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าที่ควรครับ

...ขอแสดงความชื่นชม...กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะคะ

ขอบคุณทุกกำลังใจ...ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี