ตอนที่ ๙ ฉีดวัคซีนทางความคิดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                 

          จากการที่ครูนกได้อ่านกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดขึ้นพบว่า กิจกรรมบรรยายเรื่อง " การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย CopyCat" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ซึ่งน่าสนใจโดยเฉพาะกับนักเรียนที่กำลังเรียนวิชา "การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้" ซึ่งในภาคเรียนถัดไปต้องเรียนวิชา "ความเรียงขั้นสูง" และตามด้วยวิชาสัมมนา  เลยนำมาบอกกล่าวนักเรียนกลุ่มที่เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าฯ กับครูนก  หากสนใจครูก็ยินดีจะนำนักเรียนไป

                   

                       
         คำตอบของเด็กๆ เป็นทิศทางเดียวกันคือ อยากไปฟังซึ่งวิทยากรวิทยากรนายสันติพงษ์ ไทยประยูร จากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
    ดังนั้นสิ่งที่ครูนกต้องดำเนินการ

  1. บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  2. ทำตารางการศึกษาแหล่งเรียนรู้
  3. หนังสือราชการขออนุญาตผู้ปกครอง
  4. บันทึกข้อความแจ้งขออนุญาตครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เด็กต้องเรียน
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ในคาบสอน ครูต้องชี้แจงเกี่ยวกับ
  5. การนัดหมายเวลาและการเดินทาง (ข้อสรุปพบกันที่ห้อง L2 เวลา 08.30 - 09.00 น.)
  6. การแต่งกาย  (เด็กๆ เลือกจะใส่ชุดนักเรียน เพราะน่ารัก สุภาพ ต่างจากที่ครูนกคาดในใจว่าเด็กๆจะเลือกชุดกีฬา)
  7. การศึกษาตามอัธยาศัยในช่วงบ่าย (ครูนกฝากการบ้านให้ค้นเอกสารเพิ่มเติมจากห้องสมุดของ มอ. เพื่อวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) 

                   

                       
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านความรู้  
-  เด็กๆได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
-  นักเรียนได้เข้าใจเรื่องการเขียนรายงาน การสืบค้นข้อมูลที่เคารพสิทธิต่อผู้อื่น  
-  นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากการโจรกรรมทางวิชาการ (Pragiarism) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
-  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
-  นักเรียนรักษาเวลาในการลงทะเบียนและเข้าร่วมฟังอย่างตรงต่อเวลา พร้อมแต่งการด้วยชุดน่ารักมากๆ

                     

ด้านเจตคติ

-  นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ

     สำหรับครูนกเอง...ขอบคุณโอกาสที่เอื้ออำนวยให้สามารถนำเด็กๆ เข้ามาฟังได้ แม้จะไม่เกิดประโยชน์ในทันทีแต่เชื่อว่า  การฟังได้จุดประกายความคิดในการทำผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

 

 

 ฉีดวัคซีนทางความคิด .... แบบนี้ น่าฉีดม๊ากๆ ค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

สุดยอดนะคะ สร้างสรรค์จริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอDr. Ple

เป็นสิ่งจำเป็นในโลกอนาคตของการเรียนนะค่ะ

 
 
 
 

 

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับภาพงดงาม ดูแล้วสร้างสรรค์ค่ะ คุณ
Bright Lily
เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมครูคนเก่งครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูนก มาติดตามการเรียนรู้วิชาIS ม. ปลาย ด้วยค่ะ เพราะตัวเองสอน ม. ต้น นักเรียนสนใจเรียนก็ได้ผลงานนะคะ เด็กที่ไม่เข้าใจในการค้นคว้า ตาม กระบวนการ บันได 5 ขั้น ก็เงิบๆๆ  ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ น้อง nobita

 


เขียนเมื่อ 

ค่ะ ครูkrutoom  เด็กเรียนวิชา IS ต้องขยันและใฝ่เรียนรู้....กับเด็กๆ เราคงต้องฝึกกันระยะหนึ่งเพราะเขาคุ้นเคยกับการได้รับอาหารจากครูค่ะ 

 

 
เขียนเมื่อ 

อยากได้รับวัคซีน อยากได้รับวัคซีน

เขียนเมื่อ 


สวัสดีค่ะ คุณkunrapee 

ครูนกคาดว่าอีกไม่นาน...ก็อบรมหรือการให้ความรู้เรื่องนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลงานทางวิชาการแข็งแกร่ง

 

เขียนเมื่อ 

มีความสุข สนุกกับการทำงานจริงๆ นะคะ

ชื่นชมกิจกรรมดีๆ กับ ครูดีทุกคน

ฉีด 'วัคซีนทางความคิดเกี่ยวกับผลงานวิชาการ' ตั้งแต่ ม.ปลายหรือคะ ทำไมเราไม่ฉุกคิดประเด็นง่ายๆ แบบนี้  ดิฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วละ ก่อนที่จะสายเกินไป .. ขอบคุณค่ะ