JJ2013V8_5 ตามรอยเรียน รู้ Learn เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมปัญญา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การฝึกฝนอาจารย์ใหม่ให้เกิด Team Teaching เพื่อสร้างเด็กนิสิต เกิด Team Learning จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ครู และ นิสิต เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning

ตามรอยเรียน รู้ Learn

  การพัฒนาด้วยการประเมินตนเอง หรือ Self Reflection ด้วยการเขียนการรายงานประเมินตนเอง หรือ SAR


 หน่วยงานที่ ๕ ของปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ JJ ได้ออกไปประเมิน Learn เพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา


 เรื่องราวดีดี ที่ได้ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารการศึกษา เป็นจุดเน้น มากกว่าที่จะไป ต่อรองการเรื่อง คะแนน


การทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมิน และ ผู้รับการประเมินทำให้ เกิดความเข้าใจ ถึงเจตนารมณ์ ของการพัฒนาที่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่พึงกระทำ ของ สกอ


การมองหาจุดเน้น เพื่อแสดง อัตตลักษณ์ ของสถาบัน จะถูกถ่ายทอดไปให้ นิสิต เพื่อเกิดพัฒนาการเป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์

การฝึกฝนอาจารย์ใหม่ให้เกิด Team Teaching เพื่อสร้างเด็กนิสิต เกิด Team Learning จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ครู และ นิสิต เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning

 JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เรื่องราวดีๆ. เกิดได้ ถ้า เข้าใจ ตรงกัน...

ประเมินไปก็เท่านั้น. ถ้าใจ ไม่มุ่งมั่น...

เพื่อการพัฒนา...(มังคะ)

เขียนเมื่อ 

JJ ได้ออกไปประเมิน Learn เพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา.... เหนื่อยมากไหมค่ะ ....  Team Teaching เพื่อสร้างเด็กนิสิต เกิด Team Learning จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้..

 

ดีจังเลยค่ะท่านอาจารย์

 

Angle Zhung
IP: xxx.44.139.173
เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ  หากทุกสถาบันหรือหน่วยงานมีมุมมองไปในทางเดียวกันคือเพื่อการพัฒนามิใช่มุ่งแต่คะแนน

เขียนเมื่อ 
  • เรียนท่าน ชาดา การประเมิน ส่วนใหญ่ มุ่งเน้น คะแนน
  • เพราะ เข้าใจว่า ไล่ล่างับ จับแค่ กะปิ หรือ KPI
  • ลืม เติมใจ ว่าเราทำเพื่อการพัฒนา ครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Dr.Ple ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 
  • เรี่ยน ท่าน Angle Zhung
  • ส่วนใหญ่ ตอนหน้างาน ไม่มีปัญหา เข้าใจทุกอย่าง
  • พอเริ่มให้คะแนน เริ่มหงุดหงิด สีข้างมักจะเจ็บ ครับ