กศน.เขตภาษีเจริญมาดูงานประกันคุณภาพที่กศน.สมุทรสาคร


       วันนี้ 6ส.ค.56 ภาคบ่าย. ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้มาดูงานการประกันคุณภาพ กศน.สมุทรสาคร  จึงได้บรรยายสรุปให้เห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์ในการรับมือประเมืนคุณภาพภายนอกของ กศน.จังหวัดสมุทรสาครในการนำทีม กศน.อำเภอสู่การประกันคุณภาพในห้อง KM กศน.จ.สมุทรสาคร  แล้วจึงให้ไปดูสภาพจริงที่ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจัดห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพพร้อมสำหรับเอื้อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.632572156767186.1073742059.100000432219925&type=1

           


                             

                                         


                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)