สมัชชาประชาธิปไตย สู่การสร้างความตื่นตัวทางการเมืองภาคใต้


หรือการศึกษากลับ ทางตามแนวคิด PLC*ที่เน้นการเรียนให้เกิดทักษะชีวิต 11ข้อที่กลุ่มได้ระดม ความคิด คือหลักสูตรท้องถิ่น ที่ชุมชนร่วมกันออกแบบหลักสูตร

      

ที่นี้เมืองตรัง "คนตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี"


 สำนักข่าวสุขภาพวิทยุและโทรทัศน์ได้ไปร่วมเวที "สมัชชาประชาธิปไตยสู่การ

สร้างความตื่นตัวทางการเมือง" ภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการ 

เมือง สพม.ได้จัดประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ. ห้องประชุม เฟื้องฟ้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ศูนย์ตรัง)     พิธีกรหญิงเก่งภาคใต้ ผศ สุจารี แก้วคง แะคุณอารียา แก้วสามดวง ดำเนินการ  นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน

 และมีการเสวนาเรื่อง"การตื่นตัวทางการเมืองสู่ท้องถิ่นจัดการตนเอง" ร่วมเสวนาโดย 

 คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร 

คุณสายัณ ทองสม

 คุณธรรมฤทธิ์ เขาบาท 

คุณประพาส โรจนภิทักษ์ 

ดำเนินการเสวนโดยพี่ดุก พิชญา แก้วขาว คนเครือข่าย 


ผู้ร่วมเสวนา "การตื่นตัวทางการเมื่องสู่การจัดการตนเอง 


     สำหรับคุณ ประพาส เป็นการ"ถางป่ามาพบ"กันกับผู้เขียน ด้วยว่าคืนก่อนงาน 

อาจารย์ ชัยพร จันทร์หอม  เจ้าภาพชวนมากิน"โก้ปี้" ณ.ที่นี้ได้พบปะและคุยกับคุณ

ประพาส ทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักซื่อแซ่กันมาก่อน  แต่เราคุยกันลงร่องลงรอยเป็นอย่างดี 

ทั้งเรื่องการเมือง ภาษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้ 

พบกันอีกทีวันนี้ จึงได้รู้จักชื่อแซ่และบทบาทหน้าที่นักเคลื่อนไหวทางสังคม  ช่วงบ่าย

เป็นการระดมสมองเพื่อนำข้อมูลไปสู่การจัดการตนเองในแต่ประเด็น      ผู้เขียนสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม แต่ไปลงชื่อในประเด็นการศึกษา 

ด้วยเหตุผลว่า คนที่มาจากจังหวัดเดียวกันควรไปแลกเปลี่ยนระดมความคิดคนละ

ประเด็นกัน  ในประเด็นการจัดการตนเองทางด้านการศึกษา  คนที่ร่วมระดมยังติดอยู่

การจัดการศึกโดยรัฐ  แต่หลายคนที่มาจากการทำงานชุมชนก็ชวนนำพาการจัดการ

ศึกษา สู่การจัดการตนเอง ภายโจทย์ การศึกษาเพื่อรับใช้ชุมชน หรือการศึกษากลับ

ทางตามแนวคิด PLC*ที่เน้นการเรียนให้เกิดทักษะชีวิต 11ข้อที่กลุ่มได้ระดม ความคิด

คือหลักสูตรท้องถิ่น ที่ชุมชนร่วมกันออกแบบหลักสูตร*PLC  =

 PLC (professional learning communities) คือกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย CoP ของครู ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้างาน หรือ bottom up ในสภาพที่ครูใช้เวลาสอนน้อย ใช้เวลาออกแบบการเรียนรู้มาก ใช้เวลาทบทวนผลการเรียนรู้มาก เท่ากับครูต้องเรียนรู้วิธีทำหน้าที่ครูของตนอยู่ตลอดเวลา เพราะครูไม่รู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับให้ศิษย์เรียนรู้มากทำอย่างไร ครูจึงต้องจับกลุ่มกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงของตน ในกิจกรรมที่เรียกว่า PLC ซึ่งก็คือCommunity of Practice ของครูนั่นเอง

  Learning หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนดำเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในตนเอง 2ลักษณะ คือ ประการแรก เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้เลือก และประการที่สอง คือการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีนั้น ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง

  Professional หมายถึง การสร้างความสามารถเฉพาะตัวและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ซึ่งเกิดหลังจากที่ผู้เรียนพัฒนาตนเองจนเกิดความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะเกิดความปรารถนาในการยกระดับความชำนาญของตนเองให้สูงขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยู่ในระดับที่สามารถพัฒนาทักษะตนเองเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีอื่นๆ ต่อไป

 Community หมายถึง เน้นให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสอนแบบนี้ส่วนมากจะไม่มีแผนการเรียนที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน โดยปกติแล้วการเรียนการสอนครูจะให้ผู้เรียนพูดแสดงความรู้สึกเป็นภาษาของผู้เรียน แล้วครูจะแปลหรือตีความที่นักเรียนพูดให้ทั้งชั้นฟังบรรยากาศชั้นเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนภาษา และเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียน

 (ขอบคุณข้อมูล, PLC จาก ครูอินเตอร์)
เยวชนคนตรังร่วมเรียนรู้ประชาธิปไตยชุมชน อาจารย์ ชัยพร จันทร์หอม สพม.ตรัง เจ้าภาพ

ผู้เข้าร่วมวงการสนทนาระรมความคิดเรื่องการจัดการตนเองทางด้านการศึกษา 

มีหลายเครือข่าย จาก สภาองค์กรชมชน/ สื่อชุมชน / ครู / เด็กเยาวชน/ ข้าราชการครู

บำนาญ / สื่อสิทธิชุมชนคนชุมพร/  สื่อสร้างสุข /อาจารย์มหาวิทยาลัย/กรรมการ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด/ นักกฎหมาย / สพม./ บัณฑิตอาสา/ กรรมการติดตามแผน

พัฒนาสตูล/ อสม/ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ /สำนักข่าวสุขภาพวิยุ/โทรทัศน์ /

วัฒนธรรมจังหวัด


วงสนทนาการจัดการจัดการศึกษาตนเอง

หมายเลขบันทึก: 544620เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2013 20:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 สิงหาคม 2013 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

 

" การศึกษาเพื่อรับใช้ชุมชน"  น่าสนใจมาก ๆ จ้ะลุงวอ...เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานจ้ะ

 

 

สวัสดีค่ะคุณวอญ่า...ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจนะคะ...

สวัสดีน้องมะเดื่อ ครูชุมชนของเด็กๆ

โจทย์การจัดการศึกษาตนเอง เป็นหัวข้อที่ต้องตีความ คนชุมชนต้องการให้การศึกษาที่กลับมารับใช้ชุมชน คนเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี

 

ขอบคุณท่าน ดร.สพม.กับประชาธิปไตยชุมชน เป็นงานที่ขับเคลื่อนสู่ชุมชนเพื่อผลักดันความคิดพลเมือง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท