สูบ...


----------------------

๐ละเลง หาดทราย แทบวายวอด

รีสอร์ท บ้านเรือน เกลื่อนสลาย

ทะเล สีคราม น้ำจดทราย

ความตาย คืบคลาน ผ่านเข้ามา

อ่าวพร้าว อ่าวเพลิง เวิ้งนรก

ทุนทาส สกปรก ยกพลฆ่า

สูบน้ำ สูบเลือด เฉือดปูปลา

เพิ่มหุ้น มูลค่า ปตท.๐

-----------------------

ธัญศักดิ์ ณ นคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทนายความธัญศักดิ์ ณ นครความเห็น (0)