GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑  ได้ประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไว้ ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ และได้มอบแนวนโยบายให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติ


วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมการชุดที่ ๓๐  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่ออกติดตาม  นิเทศ  ตรวจสอบ  การดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  ประกอบด้วย

นายศักดิ์ศิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)   นายสวัสดิ์  ชั่งสัจจา  ผอ.รร.วัดดอนยาง

นางสาวสุนิสา  รื่นเริง  ผอ.รร.บ้านหินกบ  และ นายชโนวรรณ  สุทธิโยค  ผอ.รร.บ้านน้ำพุ

 

 

จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ชพ.๑ มีทั้งหมด ๘  จุดเน้น

๑.  เร่งรัดผลสัมฤทธิ์

๒.   คิด  อ่าน  เขียนคล่อง

๓.  ผ่านรับรองมาตรฐาน

๔.  สืบสานคุณธรรม

๕.  น้อมนำหลักปรัชญา

๖.  นำมาสู่ความเป็นเลิศ

๗.  เปิดโอกาสถ้วนทั่ว

๘.  เตรียมตัวสู่อาเซียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 544305
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 2
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ความเห็น (2)

เตรียมพร้อมทุกคน

ผ่านไปด้วยดี  ขอบคุณค่ะ