เพ้นท์เสื้อ กับเพ้นท์เล็บ อาชีพอิสระระหว่างเรียน ของ มมส

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานแนะแนวและจัดหางาน โดยนางสาวปาลิดา  แสนวา  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ    กองกิจการนิสิต  มมส ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2556  หลักสูตร เพ้นท์เสื้อ และหลุกสูตร เพ้นท์เล็บ  ณ  ลานกิจกรรมชั้น 1  อาคารพัฒนานิสิต  มมส   เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


อนงค์  ปะนะทัง

30 ก.ค. 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)