คิดไปเรื่อยเปื่อย..........ขอนแก่น MICE CITY กับความพร้อมของชุมชน......

29 กรกฎาคม 2556 เป็นที่น่ายินดีสำหรับชาวขอนแก่น ที่ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็น MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศไทย

เรื่องในงานผมขอกล่าวถึงแค่นี้ละกันครับ...............

ถามผม ผมมองว่าต้องประชาสัมพันธ์ และต้องลงถึงชุมชนอย่างมาก อย่างเร็ว และทั่วถึงด้วย เพราะร้อยละ 75 ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร และดีอย่างไร ใครได้ประโยชน์บ้าง ชาวบ้านเขาจะได้ประโยชน์อย่างไร ???

MICE คืออะไร ตอบภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับ "คือการเดินทางมาอบรม สัมนา แสดงสินค้า และเป็นการเดินทางเพื่อรับรางวัลเป็นขวัญกำลังใจพนักงาน"

ชาวบ้านทั่วไปได้ประโยชน์อะไร..........ก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรหรอกครับ ถ้าคุณไม่รู้ว่านอกจากในความหมายที่กล่าวข้างต้นแล้ว เขามาทำอะไรกันอีกบ้าง ???

หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และที่สำคัญต้องลงพื้นที่ ให้คนในแต่ละพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมให้มากที่สุด และชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด เขาจึงจะยอมรับและเข้าใจ

เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองที่น้อยมาก ถึงมากที่สุด ?? จริงครับ ดูจากผลการประเมินสิครับ เมืองไดโนเสาร์ (ภูเวียง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัดที่มีเจดีย์ 9 ชั้น เซ็นทรัลพลาซ่า เขื่อนอุบลรัตน์ สวนสัตว์ .............ซึ่งส่วนมากจะอยู่นอกตัวเมือง และเดินทางลำบาก

ถ้าจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนน้ำ หรือตลาดน้ำ ที่บึงหนองโคตร ก็ต้องสร้างถนน สร้างความรู้ถึงการสร้างแหล่งรายได้ให้กับชุมชนเสียก่อน เพราะหากคนในชุมชนเสียประโยชน์แล้ว เขาจะไม่เล่นด้วย เมื่อถูกต่อต้าน ก็ไปไม่รอด เสียชื่อเสียง และหมดอนาคตแน่นอน

ทำอย่างไรหรือครับ ให้ความรู้ สร้างตลาดน้ำ สอนให้พายเรือ ต่อเรือ มีไลฟ์การ์ดอาชีพ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเน้นให้คนในพื้นที่นั้นๆ  และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ซึ่งต้องมีมืออาชีพเป็นผู้สอน แน่นอนอาจเป็นคนนอกก็ได้ แต่ถ้าคนในพื้นที่มีจะดีมากที่สุด

การมีส่วนร่วม จะทำให้เขาเกิดความรัก หวงแหน Loyal และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่ทำ awareness ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ ชื่อเสียง และความมั่นคง มั่งคั่ง ของชุมชนด้วยแล้ว

แต่อย่าลืมเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ก็ต้องไม่ให้น้อยไปยิ่งกว่าการให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาก ๆ นะครับ

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง อย่าให้คนในชุมชนคนในพื้นที่รู้สึกเป็น "ส่วนเกิน" เพราะระบบธุรกิจ มากกว่าจิตใจคน

งานท่องเที่ยวอยู่ได้ด้วย "จิตใจ" ที่ "ประทับใจ" มิใช่ "มูลค่า" "ราคา"

เพราะนักท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE มีศักยภาพระดับกลางถึงสูง เรื่องราคา จะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อ คุณภาพ ที่ก่อให้เกิด "ความประทับใจ" ลดลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โฆษิต ฆารชมความเห็น (0)