การปรับปรุงการพิมพ์กันสักนิดนะครับ

บุญเลิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดยส่วนตัวจะไม่สามารถยอมรับงานพิมพ์ที่มีการใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันในเอกสารได้ ดังภาพ

ทั้งนี้จากปัญหาข้างต้น สามารถแก้ไขได้โดยการกำหนด Default Font ให้กับโปรแกรมพิมพ์งานก่อนสร้างเอกสาร โดยมีรายละเอียดังนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเรียนรู้