การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำ Mind Map

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำ Mind Map

Mind Map คืออะไร? Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สีสัน และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกัน มันมันก็ช่วยเป็นสื่อนําข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ การบรรยายในห้องเรียน  ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่าย เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า


วิธีการเขียน Mind Map 

1.เตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน

2.วาดภาพหรือเขียนคําหรือข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะทํา Mind Map กลางหน้ากระดาษ                               

3.คิดถึงหัวเรื่องสําคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ทํา Mind Map โดยให้เขียนเป็นคํา ที่มีลักษณะเป็นหน่วย หรือเป็นคําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมาย บนเส้น ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลาง

4.แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแต่ละเรื่องในข้อ 3 ออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคําหรือวลีบนเส้นที่แตกออกไป 

5.แตกความคิดรองลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนคําหรือวลีเส้นที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อยๆ

6.การเขียนคํา ควรเขียนด้วยคำที่เป็นคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลัก หรือเป็นวลีที่มีความหมายชัดเจน

7.คํา วลีสัญลักษณ์หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการทําให้เด่น เช่น การล้อมกรอบหรือใส่กล่อง เป็นต้น

8. ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกัน


การนำ Mind Map ไปใช้

1. ใช้นําเสนอข้อมูล

2. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยให้จำได้นาน

3. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ

4. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้

ตัวอย่างการทำ Mind Map ประกอบการเรียนในวิชาชีววิทยา

          


        


แหล่งข้อมูลที่เคยค้นคว้า 

http://www.unigang.com/Article/1428

http://www.oknation.net/blog/hackerlife/2009/11/19/entry-1


บันทึกเมื่อ 27/7/2556

โดย  นศ.พ. วศวัตติ์ พัฒนะชัยรุจน์  563070236-1 

ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการเรียนความเห็น (11)

ว้าววววว น่าสนใจมากๆเลย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากๆเลย ขอบคุณค่ะ:)

ขอบคุณครับบ มีประโยชน์มาก

ดิฉันชอบ mind map ค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังชินกับการอธิบายหรือทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยการเขียน mind map ประกอบ ขออนุญาตแนะนำคุณวศวัตติ์ว่า เมื่อมีความชำนาญในการใช้ ใช้เป็น คล่องแคล่ว ระดับหนึ่งแล้ว ให้หาโปรแกรมสำเร็จรูปตระกูล mind map เช่น Mind Map, MindManager หรืออะไรทำนองนี้มาใช้ เพราะจะมีคุณสมบัติเสริมมากมาย เช่น link ไปที่เอกสาร MS Office ได้ ดิฉันนำโปรแกรมตระกูลนี้มาพัฒนาฐานข้อมูลค่ะ ใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ดีอีกด้วย ลองต่อยอดดูนะคะ นำมาบอกเล่าบ้าง จะคอยติดตามค่ะ

เป็นประโยชน์มากครับ ปกติผมก็จะทำ mind mapping เวลาเรียนเนื้อหาเยอะๆครับ

การทํา mind mapเป็นเทคนิคที่ดีค่ะ

Fifa jariyakulwong
IP: xxx.67.199.98
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดู :)

ทำสวยมากๆเลยครับ ผมอยากทำมายแมพได้สวยแบบคุณบ้างจุงเบย

สวยมากครับ น่าชื่นชม ^^

เป็นแนวทางที่ช่วยจดจำได้ดีมากเลยค่ะ

น่าสนใจมาก นำมาใช้ในการเรียนได้จริง

wan
IP: xxx.29.179.199
เขียนเมื่อ 

เอาผลงานของนักเรียน รร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)มาลง ทำไมไม่อ้างอิง ละเมิดสิทธิ์