มุมมองประเทศไทยผ่านทางรายการแผ่นดินไท 1

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ                  รายการแผ่นดินไท  รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยม

                    “แผ่นดินไท เพื่อไท เป็นไท ยืนหยัด อยู่ได้ อย่างยั่งยืน” สารคดีที่จะปลุกความคิด เปลี่ยนความเชื่อ ให้ผู้คนกล้าที่จะก้าวออกจากระบบเก่าคืนสู่ความเป็นไท และอยู่บนลำแข้งของตนเอง 


                              

1. รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ

         1.1  รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ 1


         1.2  รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ 2


          1.3  รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ 3


          1.4  รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ 4


          1.5  รายการแผ่นดินไท  ตอน  แผ่นดินวิกฤติ 5


2.  รายการแผ่นดินไท  ตอน  ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว 

          2.1  ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว  1


          2.2  ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว  2


          2.3   ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว  3


          2.4  ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว  4


          2.5  ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว   5


3.  รายการแผ่นดินไท  ตอน   เคลื่อนพลคนพอเพียง 

          3.1  เคลื่อนพลคนพอเพียง  1


          3.2  เคลื่อนพลคนพอเพียง  2


          3.3  เคลื่อนพลคนพอเพียง  3


          3.4  เคลื่อนพลคนพอเพียง  4


          3.5  เคลื่อนพลคนพอเพียง  5


4.  รายการแผ่นดินไท  ตอน  ลุงนิล คนของความสุข 

          4.1  ลุงนิล คนของความสุข  1


          4.2  ลุงนิล คนของความสุข  2


          4.3  ลุงนิล คนของความสุข  3


          4.4   ลุงนิล คนของความสุข  4


          4.5   ลุงนิล คนของความสุข  5


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)