ทำไม__ผู้ชายฆ่าตัวตาย+วิธีป้องกัน


.
บิซเนส อินไซเดอร์ (BusinessInsider) ตีพิมพ์เรื่อง '3 ปัจจัย (ทางจิตวิทยา) ที่กระตุ้นให้ผู้ชายฆ่าตัวตาย'
= "ทำไมผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่า(ผู้หญิง)", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ [ BusinessInsider ]
.
.
ภาพจากเรื่อง 'Outsider' = "คนนอก" หรือ "ข้าวนอกนา" ปี 1997/2550 [ wikipedia ]
.
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (suicidal) มากกว่า 1 ล้านคน/ปี
.
และที่พยายามฆ่าตัวตาย (suicidal attempt) แต่ไม่สำเร็จ มีประมาณ 10-20 เท่า (ของที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ) = 10-20 ล้านคน/ปี
.
คนอเมริกัน 316 ล้านคน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเฉลี่ย 30,000 ราย/ปี, ในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 80%
.
ภาพรวม คือ ผู้ชายฆ่าตัวตาย = 4 เท่าของผู้หญิง
.
.
ทว่า... ถ้าแบ่งตามช่วงอายุแล้ว จะมีช่วงที่ชีวิตผู้ชาย "บอบบาง" หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากเป็นพิเศษ โดยคิดเป็นอัตราการฆ่าตัวตาย (ผู้ชายต่อผู้หญิง) ได้แก่
.
(1). ช่วงก่อนเบญจเพส (25 ปี)
  • ช่วงอายุ 20-24 ปี > 5.4 เท่า
(2). ช่วงหลังเกษียณ
  • 65-74 ปี > 6.3 เท่า
  • 75-84 ปี > 7 เท่า
  • หลัง 85 ปี > เกือบ 18 เท่า
.
ศ.ดร.โตมัส จอยเนอร์ (Thomas Joiner, Ph.D.) จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา สเตท,ทาลลาฮัสซี สหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฆ่าตัวตาย
.
ท่านมีคุณพ่อเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 3 จึงทุ่มเทให้กับการป้องกันการฆ่าตัวตายมากเป็นพิเศษ ด้วยความตั้งใจว่า จะช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดกับคนอื่นเท่าที่จะทำได้
.
ท่านกล่าวว่า แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้คนเราตัดสินใจฆ่าตัวตายมี 3 ข้อ
.
ถ้า 3 ข้อนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อไร จะทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ คือ
.
(1). a sense of not belonging, of being alone
.
= ความรู้สึกว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของ (ไม่มีคนรัก), อยู่โดดเดี่ยว เดียวดาย
.
ข้อนี้อาจป้องกันได้ด้วยการรักคนอื่น สัตว์อื่น และ/หรือ มีคน มีสัตว์อันเป็นที่รัก โดยเน้นเมตตา (ความปรารถนาดี ปรารถนาให้ตัวเราและคนอื่นมีสุข) หรือกรุณา (ความปรารถนาดี ปรารถนาให้ตัวเราและคนอื่นบรรเทาทุกข์ ทุกข์น้อยลง)
.
เช่น พูดดีๆ ทำอะไรดีๆ ให้กับคนใกล้ตัวเป็นประจำ โดยเฉพาะพูดคำ "ขอบคุณ-ขอโทษ-ขอบใจ" ให้บ่อย อย่างน้อยวันละครั้ง แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 3 ครั้งหลังอาหาร
.
.
และอย่าลืม... พูดดีๆ ทำอะไรดีๆ ให้กับคุณแม่คุณพ่อเป็นประจำ เพราะถึงแม้คนทั้งโลกจะรังเกียจ ชิงชังเรามากเท่าไร, คุณแม่คุณพ่อก็ยังรักเราเสมอ
.
ถ้าคุณแม่คุณพ่อล่วงลับไปแล้ว... อาจทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อรักษามิตรภาพนี้ไว้เป็นประจำ
.
การเลี้ยงน้องหมา น้องแมว น้องปลา หรือให้อาหารสัตว์น่าจะช่วยได้
.
และแม้อยู่ไกลก็อาจโทรศัพท์ 2G, 3G, 4G หรือสื่อสารอะไรกันทางไกลได้ (พยายามติดต่อ สื่อสารกับคนอื่นบ้าง หลีกเลี่ยงการปลีกตัวออกจากโลกแบบ "ลืมโลก" เท่าที่ทำได้)
.
.
(2). a sense of not contributing, of being a burden
.
= ความรู้สึกว่า ไม่มีส่วนร่วม ไม่มีประโยชน์ (ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อกลุ่ม ต่อสังคม ต่อเพื่อน ฯลฯ), เป็นภาระ เช่น ป่วยเรื้อรัง ตกงาน ต้องให้คนอื่นเลี้ยง ฯลฯ
.
ข้อนี้อาจป้องกันได้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และคนรอบข้างเป็นประจำ
.
เช่น ฝึกพูดคำ "ขอบคุณ-ขอโทษ-ขอบใจ" กับคนรอบข้างให้บ่อย โดยเฉพาะการกล่าวคำขอโทษ ขอขมาคุณแม่คุณพ่อในโทษแม้เล็กน้อย จะเป็นเกราะกำบัง ป้องกันการตกไปจากกระแสแห่งการทำดีได้ในระยะยาว
.
ถ้าคุณแม่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว... อาจระลึกถึงคุณความดีของท่านให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก่อนนอน และขอโทษขอขมาท่านก่อนนอน เช่น หลังทำวัตรสวดมนต์ ฯลฯ
.
.
(3). a capability for suicide, not being afraid to die
.
= ความสามารถในการฆ่าตัวตาย (และ/หรือ) ไม่กลัวตาย
.
คนที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการฆ่าตัวตายไว้ใกล้ตัว เช่น มีปืนบรรจุกระสุนไว้ใกล้ตัว ฯลฯ เพิ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายสำเร็จ
.
ทางที่ดี คือ อย่าเตรียมอุปกรณ์การฆ่าไว้ใกล้ตัว เช่น ถ้าเครียดง่าย เศร้าง่าย ก็ไม่ควรซื้อปืน หรือถ้ามีปืนก็เก็บในที่ปลอดภัย และไกลตัวให้มากที่สุด
.
.
เรื่องนี้ก็คล้ายคนที่กำลังลดความอ้วนกับอาหาร หรือขนมอร่อยสุดๆ คือ ยิ่งวางไว้ใกล้ตัว ยิ่งหมด คล้ายกับที่โบราณท่านสอนว่า อย่าวางปลาไว้ใกล้แมว
.
คนที่ไม่กลัวตายโดยมีความเชื่อบางอย่างเพิ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย
.
เช่น ลัทธิบูชิโดของญี่ปุ่น (เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือทฤษฎีผิด) กล่าวว่า ถ้าคว่ำหน้าตาย หรือตายแล้วส่วนหัว-ตัวโน้มไปข้างหน้า จะได้กลับมาเกิดเป็นคนญี่ปุ่นอีก
.
แนวคิดนี้ทำให้คนญี่ปุ่นไม่ค่อยกลัวตาย แถมบางคนยังเอาผ้า หรือยางยืดรัดตัวไว้กับของแข็งด้านหน้า จะได้ล้มตัวไปด้านหน้าหลังตาย (เช่น เวลาคว้านท้อง ฯลฯ)
.
.
คนที่มึน เมา เบลอ เพ้อ คลั่ง หรือเป็นโรคจิตก็คล้ายๆ กัน คือ บางทีลืมกลัวตายเป็นพักๆ เพิ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย เช่น คนติดยาเสพติด ฯลฯ
.
ทางที่ดี คือ ให้พิจารณาถึงคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ (คน) ว่า ได้มาโดยยาก ควรทำอย่างอื่น เช่น บริจาคเลือดเป็นประจำ ฯลฯ หรืออาสาสมัครไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
.
เช่น อาสาสมัครไปทำงานในโรงพยาบาล จะได้เห็นคนเจ็บ หรือได้ยินเสียงคนไข้ขี้บ่น และได้รู้ว่า เราไม่ได้ทุกข์คนเดียว คนอื่นก็ทุกข์กันทั้งนั้น... หนักบ้าง เบาบ้าง
ศ.ดร.จอยเนอร์ สรุปว่า ความรู้สึกสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายตามทฤษฎีใหม่ (Interpersonal Theory of Suicide / ทฤษฎีฆ่าตัวตายจากมิติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) ได้แก่
.
ความประจวบเหมาะของปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อได้แก่ "โดดเดี่ยว + ไร้ค่า + กล้าตาย"
.
(1). feeling alone = ความรู้สึกโดดเดี่ยว เดียวดาย ไม่มีใครยอมรับ (ไม่ให้เข้ากลุ่ม ไม่เป็นที่ยอมรับ แปลกแยก ฯลฯ)
.
(2). feeling a burden = ความรู้สึกไร้ค่า (ไม่มีค่า)
.
(3). not being afraid to die = ความรู้สึกไม่กลัวตาย (กล้าตาย)
.


ทั้งนี้และทั้งนั้น... อย่าลืมว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการฆ่าตัวตาย คือ โรคซึมเศร้า
.
ควรทำแบบทดสอบซึมเศร้าเป็นประจำ และปรึกษาหารือ ขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช ฯลฯ ทันที
.
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยคนกำลังจะฆ่าตัวตายท่านหนึ่งกล่าวไว้ดี คือ ถ้าเครียด หรือเศร้าเรื่องอื่นพอจะพูดกันได้
.
เรื่องที่ปลอบใจกันยากสุดๆ คือ เรื่อง "หนี้เกินตัว"
.
การมีวินัยทางการเงิน ไม่ก่อหนี้เกินตัว และไม่เล่นการพนัน เช่น พนันบอล ฯลฯ มีส่วนช่วยป้องกันโรคเครียด ซึม เศร้า เหงา เซง และฆ่าตัวตายได้
.
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ชีวิตคนเราคงจะเก่ง ดี หรือเลิศเลอไปทุกเรื่องไม่ได้
.
วิธีคิดที่น่าจะดี โดยเฉพาะผู้ชายที่มักจะแพ้ หรือยอมแพ้ไม่เป็น คือ ฝึก "แพ้ให้เป็น" บ่อยๆ ได้แก่
.
(1). ถ้าเป็น "ดีหนึ่ง (อะไรที่ดีที่สุด)" ไม่ได้, ก็ฝึกทำใจ ขอให้เป็น "ดีสอง (ดีรองลงไป)" ให้ได้
.
(2). ถ้า "ดีดังใจคนอื่น (เป็นแบบที่คนอื่นคาดหวัง
.
เช่น พ่อแม่คาดหวัง ฯลฯ) ไม่ได้, ก็ขอให้ "ดีรองลงไป ในแบบที่เป็นเรา" ให้ได้
.
(3). พอใจในแบบที่ "เรามี" หรือ "เราเป็น"
.
เช่น เพื่อนรุ่นเดียวกันอาจจะมี BMW ขี่... ขอให้ทำใจกับแบบที่เรามี เช่น ปั่น BMX แบบเราให้ได้ ฯลฯ
.
(4). ใช้ "กีบ" ให้เป็น
.
พระอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ดี คือ "เหงื่อออกมาก น้ำตาออกน้อย, เหงื่อออกน้อย น้ำตาออกมาก"
.
ท่านสอนว่า ถ้าขยันต่อเนื่อง สม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก จะไม่ลำบากตอนแก่, ถ้าขี้เกียจทำงาน จะลำบากตอนแก่
.
ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง คือ ธรรมชาติของผู้ชาย... "เหงื่อตกกีบ น้ำตาออกน้อย, เหงื่อไม่ตกกีบ น้ำตาออกมาก" แบบนี้ก็ใช้ได้ คือ
.
ถ้าได้ออกแรง ออกกำลังให้เหนื่อยและหนักหน่อยจนเหงื่อตกเป็นประจำ... ความทุกข์ เครียด เศร้า เหงา เซงมักจะบรรเทาเบาบางลงไป (ดีกว่าเหงื่อไม่ตกกีบ)
.
และอย่าลืม... เครื่องมือลดเครียด เศร้า เหงา เซงใกล้ๆ ตัว คือ จักรยาน... ปั่นเป็นประจำจะช่วยลดอารมณ์ทางลบได้มาก
.
คำกล่าวที่ว่า 'Be Good. Be You.' = "เป็นคนดีในแบบที่เป็นคุณ" น่าจะใช้ได้ดี
.
รักคนอื่นน่ะดี แต่อย่าลืม... รักตัวเอง ให้โอกาส ให้อภัย ยกโทษให้ตัวเอง และเริ่มเป็น "คนดีในแบบที่เป็นเรา"
.
ไม่ใช่ดีด้วย เครียดด้วย เพื่อจะเป็นคนดีดังใจคนอื่นเสมอไป
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

.

 > [ Twitter ]

  • ขอขอบพระคุณ / Thank
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์. 21 กรกฎาคม 56. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่จำเป็นต้องขออนุญาต... ขอบคุณครับ > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูล ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง จำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 
หมายเลขบันทึก: 543166เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2013 21:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กรกฎาคม 2013 00:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี