น้ำท่วมปีนี้หนักหนาสาหัสนัก   ทุกภาคหนักหนาน่าสงสาร

สาเหตุจากมนุษย์ไม่พอประมาณ   มีการทำลายกันบานตะไท

ทั้งตัดไม้ทำลายไม่เหลือหรอ    ที่เก็บกักน้ำไม่พอก็เสียหาย

อีกน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลาย    เพราะมีการปล่อยก๊าซเพิ่มความร้อน

ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน   น้ำทะเลเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว

เกิดดีเปรสชั่นรุนแรงมาหลายลูก   ผลจากผูกเรื่องราวขยายผล

ดูดน้ำจากใต้ดินกันทุกคน   มีผลแผ่นดินทรุดหลายจุดไป

ต้องยอมรับช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ทรัพยากรนั้นคือทรัพยากรทางธรรมชาติ เมื่อทำลายมากก็ต้องรับผลมาก

ขนาดน้ำมันที่อยู่ใต้ดินลึกยังถูกขุดมาใช้ให้โลกร้อนขึ้นเลย