มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2556 เรื่อง การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 สิงหาคม 2556ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รุ่นที่ 8 แล้วนะครับ ไวมากๆๆ