sunflower_04.gif                       sunflower_04.gif

เคล็ดลับการเป็นพหูสูต ๕ อย่าง 

. ฟังมาก หรือศึกษาเล่าเรียนมาก


  . จำมาก คือหมั่นสังเกตจดจำสิ่งต่างๆที่เห็นมา เรียนมา


  . ท่องจนคล่องขึ้นใจ คือจำได้โดยไม่ต้องนึกคิด


  . เจนใจ คือการคิดจนสร้างมโนภาพในใจขึ้นได้ทันที


. ทะลุปรุโปร่ง คือนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพิจารณาเป็นข้อสรุป

อธิบายต้นสายปลายเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

baika_01.gif  baika_002.gif   baika_003.gif  baika_01_2.gif  baika_002_2.gif  baika_003_2.gif  baika_0001.gif  baika_0003.gif  baika_0002.gif