• วันนี้เห็นบันทึกของ ดร. จันทวรรณ เรื่อง การเลือกเปลี่ยนชุดสี (color theme) ให้บล็อก แล้ว ยังเห็นสิ่งที่ดี ๆ ใหม่อีกหลายอย่างที่ ถูกใจคือ ที่ ป้าย มี วงเล็บว่า คำหลัก เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเคยใช้ อธิบาย ให้หลายคนว่า ป้าย หรือ Tag ใน Gotoknow อาจจะคิดเทียบง่าย ๆ กับคำว่า  คำหลัก หรือ Key Words ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันมาก็น่าจะได้
  • อีกอย่างที่เห็นคือ การ เปลี่ยน แพลนเน็ต เป็น กลุ่มบล็อก ซึ่งมีความหมายตรงมากกว่า และ คาดว่า แพลนเน็ต ซึ่ง น่าจะหมายถึง ชุมชนฅนปฏิบัติ (CoP) คงจะกลับมาในเร็ว ๆ นี้