HA451 External Surveyor Training Note 27/05/56

  อ.ชำนิเชิญผมกล่าวกับผู้เข้าประชุม ผมกล่าวยินดีต้อนรับและฝากความหวังว่าทุกท่านจะพัฒนาตนเป็นผู้เยี่ยมสำรวจที่ตนเองประสงค์ และนำประเด็นเรื่องความสนุกในการทำงานคุณภาพมายกย่องว่าความสนุกทำให้คนอยากพัฒนา การเป็นคนสนุกนั้นทำยากกว่าการเพิ่มความรู้ทางวิชาการ

  กิจกรรมแรกในภาคบ่ายคือการฝึกซ้อมทักษะของการมองสิ่งที่น่าชื่นชมและโอกาสพัฒนาในทุกที่ที่เข้าไป ซึ่งในที่นี้คืออาหารกลางวัน

  แต่ละกลุ่มได้ประเด็นมามากมาย เราให้กลุ่มช่วยกันสรุปให้เป็นประเด็นใหญ่ในเชิง concept เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของผู้เยี่ยมสำรวจ

  ผมแนะนำให้ใช้คำที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น “การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับลูกค้าเก่า” “การจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า” ซึ่งเป็นการสรุปโดยยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน แต่ถ้าจะเชื่อมกับมาตรฐานก็คือการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

  กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการฝึกอบรมมาก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมที่เตรียมไว้ วิเคราะห์ลักษณะองค์กรที่มีผลต่อการเยี่ยมสำรวจ ผมอธิบายเพิ่มเติมว่า รพ.แต่ละลักษณะจะมีจุดตั้งการ์ดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ระหว่างการเยี่ยมสำรวจ

  ปัญหาที่พบจากการทำกิจกรรมคือกลุ่มไม่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อการเยี่ยมสำรวจ บางกลุ่มไม่ตอบ บางกลุ่มตอบในมุมมองของ รพ.

  รพ.ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะนำจุดแข็งนี้มาใช้ประโยชน์ในการเยี่ยมสำรวจอย่างไร

  รพ.เฉพาะทางที่มีผู้เชี่ยวชาญจะมีการตั้งการ์ดว่าฉันเก่งกว่าผู้เยี่ยมสำรวจ  การประยุกต์ใช้คือการเตรียมตัวให้รู้เรื่องนั้นพอสมควร การถามความต้องการจากสมาชิกทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ดีที่สุด การเป็นจุดรับผู้ป่วยส่งต่อ

  ชำนิ: เปลี่ยนการ์ดเป็นกอด ทำให้เกิดการเรียนรู้, ขอให้องค์ของ surveyor ลงมาสถิตย์ในตัวเรา

  การ์ดเกิดเพราะความกลัว เขากลัวใน field ที่เขาไม่รู้เรื่อง

  กิจกรรมที่สอง การสรุป key factors เน้นเรื่องการทำให้เสร็จทันใน 15 นาทีที่กำหนด ไม่เน้นคุณภาพข้อมูล ไม่ต้องตั้งคำถาม เพื่อฝึกการดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วในชีวิตจริง

  สรุปบทเรียนจากกิจกรรมที่สาม

·  เราลืมบทบาทของผู้เยี่ยม ลงลึกในรายละเอียด ทำให้หลงทาง มันเป็น fact ที่เขาเขียนมาให้ เราต้องสวมหมวกสีขาว ยังไม่วิเคราะห์  ยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญมาก เรายิ่งไปตัดสินเขา

·  ได้เรียนรู้ว่าความท้าทายเชิงกลยุทธ์คืออะไร อะไรคือ core competency

·  เราต้องถอยออกมาก้าวหนึ่ง ไม่ใช่มองที่ดีที่สุดของเรา เวลาจะดูองค์กรต้องดูในภาพรวม ดูความเชื่อมโยงขององค์กร

·  การศึกษา hospital profile เปรียบเสมือนการทำความรู้จักภูมิหลังของแฟน เพื่อจะจีบแฟนให้สำเร็จ

·  มุมมองของผู้เยี่ยมเป็นการขยายความเป็นไปได้ ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราไม่ดีพอสักที เป็นคำตอบของการพัฒนา

·  รู้แล้วว่าควรจะเขียน hospital profile อย่างไร

·  Scope ความคิดได้ชัดขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (6)

เรียนอาจารย์ ยุทธการ เปลี่ยนการ์ดมาเป็นกอด สุดยอด Surveyor

เปลี่ยนเบี้ยเป็นบุญ สุดยอดการพยาบาล

มาชวนอาจารย์ ตรวจเยี่ยม รพปากพะยูนที่นี้ครับผม(http://www.gotoknow.org/posts/473668)

เขียนเมื่อ 

...... ดีใจที่ได้อ่านบทความนี้ที่สุดค่ะท่าน อจ.หมอ .... "ความสนุกทำให้คนอยากพัฒนา .... การเป็น คนสนุกนั้น....ทำยากกว่าการเพิ่มความรู้ทางวิชาการ"  .... เป็นประโยคที่เป็นจริงมากๆๆค่ะ 


    

      

        

  ภาพการไปเรียนรู้การฝึกทักษะใช้เครื่องมือ (อนามัย55)..ในการ ฝึกทักษะคัดกรองเด็กแรกเกิด-2 ปี ค่ะ ร่วมกับน้องๆ รพสต. ในอำเภอบ้านลาด นะคะ


เขียนเมื่อ 


สวัสดีค่ะอาจารย์ Dr Anuwat ...อยากทราบว่าขนาดของโรงพยาบาล และบริบทภายในภายนอก ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อ การประเมิน Core Competency และเพศ วุฒิการศึกษา อายุการทำงานที่แตกต่างมีผลต่อการประเมิน Functional Competency) และ (Clinical/Technical Competency) หรือไม่ค่ะ?...ขอยคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านวอญ่า-ผู้เฒ่า ซึ่งแวะมาเยี่ยมเยียน และยังคงมาเป็นสมาชิกของ HA National Forum อย่างต่อเนื่องครับ

ขอบคุณ Dr.Ple ที่ส่งข่าวความก้าวหน้ามาให้ดู และยังคงสร้างสรรค์งานไม่หยุดยั้ง

อาจารย์ชำนิ: เปลี่ยนการ์ดเป็นกอด ทำให้เกิดการเรียนรู้, ขอให้องค์ของ surveyor ลงมาสถิตย์ในตัวเรา การ์ดเกิดเพราะความกลัว เขากลัวใน field ที่เขาไม่รู้เรื่อง

ขอบคุณครับอาจารย์สำหรับความรู้ กระบวนการดังกล่าวสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.. จากการลดการ์ดลงมาเป็นความรักและการช่วยกันคิด หากปรับและร่วมกัน...


คำนี้ เปลี่ยนการ์ดเป็นกอด ดีนะคะ :)