มุมมองประเทศไทยในสายตาของ รศ. ประภาภัทร์ นิยม

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ           รศ. ประภาภัทร นิยม เรียนและประกอบอาชีพสถาปนิก และเป็นอาจารย์ ประสบความสำเร็จดียิ่ง  แล้วผันตัวเองมาทำงานด้านการศึกษาทางเลือก  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์  จนเวลานี้ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาทางเลือกของประเทศไทย  โดยทำงานเป็นเครือข่ายกับกัลยาณมิตรที่หลากหลายกว้างขวางมาก  เช่นเครือข่ายโรงเรียนไทยไทเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธเป็นต้น (1)


                                    


1.  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตามแนวคิดและประสบการณ์ของ รศ. ประภาภัทร์  นิยม

         1.1  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนฯ 1


         1.2  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนฯ 2


         1.3  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนฯ 3


         1.4  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนฯ 4


2.  เจาะใจ สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร  นิยมเกี่ยวกับ
      การศึกษาและการศึกษาทางเลือก

        2.1  สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร  นิยม 1


         2.2  สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร  นิยม 2


         2.3  สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร  นิยม 3


3. อาจารย์ประภาภัทร ถอดความรู้จากครูสอนลิง

         3.1 อาจารย์ประภาภัทร ถอดความรู้จากครูสอนลิง 1


         3.2  อาจารย์ประภาภัทร ถอดความรู้จากครูสอนลิง 2


         3.3  อาจารย์ประภาภัทร ถอดความรู้จากครูสอนลิง 3


4. เมล็ดพันธุ์เด็กดี  เริ่มสร้างที่แัญญา  5.   ปฐมนิเทศ โครงการบ้านเรียน ใน
      รร.รุ่งอรุณ 

         5.1  ปฐมนิเทศโครงการบ้านเรียน  ในโรงเรียนรุ่งอรรุณ 1
       5.2   ปฐมนิเทศโครงการบ้านเรียน  ในโรงเรียนรุ่งอรรุณ 2

    

      

                   (1)  http://www.gotoknow.org/posts/281731


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)