เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯครบ 25 ปี ถ้าตายหลังจากนี้ทายาทรับมรดกเท่าไร

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อายุการเป็นสมาชิก ๒๕ ปี ตายโดยอุบัติเหตุ ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

   เคยเขียนบันทึกไว้ ที่นี่

   ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเดือนกันยายน 2532 เมื่อถึงเดือนกันยายน 2556 ก็จะเป็นสมาชิกครบรอบ 25 ปี

   ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จให้สมาชิก (โดยสรุป)

 • นับอายุการเป็นสมาชิก 300 เดือน (25 ปี) เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2556
 • จ่ายบำเหน็จ 25 ปี ในเดือนเมษายน ปีถัดไป (2557)
 • จำนวนเงินให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่สมาชิกสะสมอยู่ ซึ่งถ้ามี 100,000 หุ้นขึ้นไป จะได้รับ 8,000 บาท

   สรุปว่า เดือนเมษายน 2557 สหกรณ์ฯ (สาขาม.นเรศวร) จะเรียกให้บีแมนไปรับเงิน 8,000 บาท

   และถ้าหากผมตายหลังเดือนกันยายนในปี 2557 นับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มากว่า ๒๕ ปีแล้ว เมื่อถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินจากสหกรณ์ฯเท่าไร ( ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินค่าหุ้นในสหกาณ์)

 1. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว (ติดต่อยื่นเรื่องภายใน ๙๐ วัน) - เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่าย 40,000 บาท--1
 2. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (ติดต่อยื่นเรื่องภายใน ๙๐ วัน)- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีแต่ไม่ถึง 28 ปี จ่าย 80,000 บาท---2
 3. จ่ายด้วยระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (สมาชิกสะสมเข้ากองทุน ๑๖,๐๐๐ บาท) (ติดต่อยื่นเรื่องภายใน ๙๐ วัน)
  • สมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ จะได้รับเงินจำนวน 150,000 บาท--3 (กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนอายุ ๖๐ ปี)
 4. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ด้วยเงินประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับสมาชิก (ติดต่อยื่นเรื่องภายใน ๙๐ วัน) ทุนประกันคนละ 50,000 บาท

   สรุปว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า ๒๕ ปี (ในบันทึกนี้ 26 ปี)

 • ตาย (ทุกกรณี-ยกเว้นฆาตกรรมโดยทายาท) ทายาทได้รับเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มจากปี 2551 อยู่ 35,000 บาท)
 • เกิดอุบัติเหตุ ตาย ทายาทได้รับเงินเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

540327

เขียน

23 Jun 2013 @ 21:54
()

แก้ไข

14 May 2014 @ 21:31
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง