ทุกวันนี้เกษตรกรนิยมรถไถนา หรือควายเหล็กมาช่วยในการทำนาเพิ่มมากขึ้น ควายลดจำนวนลง กุดจี่มันอยู่ในขี้ควาย พื้นที่ที่ไม่มีขี้ควาย ก็เท่ากับไม่มีตัวควาย ไม่มีตัวควาย ก็แสดงว่าหนึ่ง ไม่มีที่เลี้ยง สองไม่มีคนเลี้ยง ที่เลี้ยงควายหายไปไหน? คนเลี้ยงควายหายไปไหน?

เรื่องราวของกุดจี่ มีเพลงของ ครูสลา คุณวุฒิ ชื่อเพลง ตามหากุดจี่ ได้เขียนสะท้อนเรื่องราวของกุดจี่ได้อย่างชัดเจนทีเดียว

" ฮอดหน้าแลงฟ้าแดงยามเช้า อีสานบ้านเฮากะหลายปีผ่านมา ผู้เฒ่าเด็กน่อยหละพายข่องไปนา สอดส่ายสายตาหละหากองขี่ควาย

กองขี่ควายกะสีดำขี่หลี่ มีแมงกุดจี่หละตัวสีดำดำ
เอามาขั่วกินตัวหละคำ อาหารชั้นนำในยามขาดแคลน
แต่ในปีนี้กุดจี่หายไป กองขี่ควายกะหายากเหลือแสน
เบิ่งท่งนากะเหลือแต่ความเปล่าแปน ฮอดยามขาดแคลนบ่มีขั่วกุดจี่

กุดจี่ไปใส กุดจี่ไปใส บ่มีขี่ควายกุดจี่บ่มีหม่องอยู่
ขี่ควายไปไส ขี่ควายไปไส นาบ่มีควายกะเลยบ่มีขี่ควาย

ตกแล่งปีนี้บ่ค่อยมีกองควายขี่ แมงกุดจี่ขาดที่อยู่อาศัย
กองทัพควายเหล็กบุกทุ่งนาไทย ควายนาถูกขายเพราะถูกรถไถแย่งงาน

ควายเนื่อกินหญ่าถ่ายมาเป็นขี่ควาย ควายเหล็กยุคใหม่ถ่ายออกมาเป็นควัน
กุดจี่ได้กลิ่นบินทิ้งทุ่งอีสาน ตั้งแต่วันนั่นกะเลยบ่เห็นกุดจี่ กะเลยบ่เห็นกุดจี่.....