มุมมองประเทศไทยในสายตาของรายการแผ่นดินไท 3

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ          เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดย ทีวีบูรพา  ดำเนินการผลิตและนำออกอากาศในช่วงปี  2551 - 2552  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ  สสส.  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ThaiPBS  มีเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


                              


1.  ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา 

         1.1 ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา  1


          1.2 ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา  2


          1.3 ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา  3


          1.4 ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา  4


          1.5 ชาวนาผู้ไม่ยอมสิ้นนา  5


2. สิ้นนา คือ สิ้นชาติ

          2.1  สิ้นนา คือ สิ้นชาติ 1


          2.2  สิ้นนา คือ สิ้นชาติ 2


          2.3   สิ้นนา คือ สิ้นชาติ 3          2.4  สิ้นนา คือ สิ้นชาติ 4


          2.5  สิ้นนา คือ สิ้นชาติ 5

                              


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)