มุมมองประเทศไทยในสายตาของรายการแผ่นดินไท 2

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
               เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดย ทีวีบูรพา  ดำเนินการผลิตและนำออกอากาศในช่วงปี  2551 - 2552  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ  สสส.  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ThaiPBS  มีเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


                                 


1. ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย 

            1.1 ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  1


            1.2 ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  2


            1.3  ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  3


            1.4 ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  4


            1.5  ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  5


            1.6 ผักปลอดสาพิษ  เพื่อชีวิตปลอดภัย  62. โรงเรียนดีมีสุข

          2.1 โรงเรียนดีมีสุข 1          2.2  โรงเรียนดีมีสุข 2


          2.3  โรงเรียนดีมีสุข 3


          2.4  โรงเรียนดีมีสุข 4


          2.5  โรงเรียนดีมีสุข 5


          2.6  โรงเรียนดีมีสุข 6


          2.7   โรงเรียนดีมีสุ 7


          2.8   โรงเรียนดีมีสุ 8


          2.9    โรงเรียนดีมีสุ 9          2.10   โรงเรียนดีมีสุ 10
                            


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)